Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Thứ bẩy, 11/09/2021 13:49
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sáng 10/9, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Hội đồng) đã tổ chức trực tuyến Phiên họp toàn thể, nhằm tổng kết công tác 8 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2021. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Phiên họp.

Toàn cảnh trực tuyến Phiên họp toàn thể hội đồng tổng kết công tác 8 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2021.

Tại phiên họp, báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng trong 8 tháng đầu năm 2021, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp) Ngô Hải Phan cho biết: Trong thời gian qua, các hoạt động của Hội đồng cơ bản được triển khai theo kế hoạch đề ra, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính, giúp người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn khi hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư thương mại. Hội đồng tiếp tục phát huy tốt vai trò “cầu nối” giữa Chính phủ và người dân, doanh nghiệp...

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hội đồng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Hoạt động đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và Chương trình tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ đầu mối của các cơ quan thành viên Hội đồng chưa được triển khai. Công tác phối hợp, gắn kết trong hoạt động của từng Ban công tác, từng thành viên Hội đồng còn chưa chặt chẽ, kết quả hoạt động cơ bản mang dấu ấn của mỗi cơ quan, tổ chức của thành viên Hội đồng. Công tác truyền thông về các hoạt động của Hội đồng chưa được quan tâm đúng mức.

Nguyên nhân là do việc triển khai nhiệm vụ của Hội đồng còn mang tính chất “kiêm nhiệm”. Đội ngũ nhân sự đại diện cũng như đầu mối cơ quan thành viên Hội đồng có sự thay đổi. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát dẫn đến một số hoạt động không được tổ chức theo kế hoạch…

Đầu cầu Bộ Xây dựng – Thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Tại phiên họp, Hội đồng đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị cũng như phương hướng hoạt động những tháng cuối năm 2021 và thời gian tiếp theo, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính, góp phần tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến cải cách quy định, thủ tục hành chính.

Các thành viên Hội đồng cũng đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp về cơ chế, chính sách đối với các ngành kinh tế mũi nhọn và cải cách các vấn đề đang là rào cản, thách thức cho doanh nghiệp phát triển cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động, sản xuất kinh doanh, đầu tư thương mại, nhất là trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp…

Với tư cách là thành viên Hội đồng, trong 8 tháng đầu năm 2021, Bộ Xây dựng đã hoàn thành việc thực thi phương án đơn giản hóa đối với 19/22 thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 101/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng…

Bộ Xây dựng cũng đã triển khai các giải pháp cải thiện chỉ số cấp phép xây dựng nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP…

Về triển khai Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã hoàn thành bãi bỏ 03 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; cắt giảm 04 thủ tục hành chính; đơn giản hóa thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, điều kiện thực hiện 10 thủ tục hành chính.

Đối với phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021, Bộ đã đề xuất thực hiện bỏ 04 thủ tục hành chính tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Bộ đã cắt giảm yêu cầu, điều kiện đối với 03 ngành nghề kinh doanh tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; điều chỉnh quy mô, phân cấp công trình xây dựng… tại Thông tư số 06/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong hoạt động quản lý đầu tư xây dựng; sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng thực hiện thủ tục chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản tại Nghị định số 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản…

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 406/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính theo Văn bản số 1104/TTg-KSTT ngày 25/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ…

Trong 4 tháng cuối năm 2021, Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thành phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến dữ liệu quốc gia về dân cư tại 01 Nghị định và 01 Thông tư; tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; triển khai Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính…

Phát biểu kết luận phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao báo cáo kết quả hoạt động 8 tháng đầu năm 2021 và ý kiến đóng góp tại Phiên họp của các đại biểu, thành viên Hội đồng. Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2021, Bộ trưởng Trần Văn Sơn đề nghị các thành viên Hội đồng cần phát huy, đẩy mạnh hơn nữa vai trò đầu mối giữa Chính phủ và người dân, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp.

Các Bộ, ngành tăng cường công tác tổ chức, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp; tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68/NQ-CP về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020- 2025…

Bộ trưởng đồng thời đề nghị Ban Thư ký Hội đồng tiếp thu các ý kiến của các thành viên và hoàn thiện báo cáo và giải trình đầy đủ để trình Chính phủ cho ý kiến, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm gắn kết công tác hoạt động của Hội đồng với hoạt động của các Bộ, ban ngành, địa phương.

Nguồn: Báo Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)