Cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế qua Cơ chế một cửa quốc gia

Thứ hai, 30/08/2021 12:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

5 thủ tục hành chính của Bộ Y tế được triển khai thí điểm qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) từ ngày 1 đến 30/9/2021.

Giao diện Cổng Thông tin Một cửa quốc gia

Theo thông báo của Tổng cục Hải quan gửi các cục hải quan địa phương, 5 thủ tục sắp thực hiện thí điểm của Bộ Y tế gồm:

1. Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế;

2. Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất;

3. Cấp giấy phép nhập khẩu nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất;

4. Cấp giấy phép xuất khẩu trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất, nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất;

5. Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Từ 1/10/2021, tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức chính thức thực hiện 5 thủ tục hành chính nêu trên qua Cơ chế một của quốc gia.

Các thông báo giấy phép nhập khẩu theo 5 thủ tục hành chính nêu trên do các cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cấp trước ngày 1/9/2021 dưới dạng bản giấy vẫn tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn hiệu lực theo quy định.

Các thông báo giấy phép nhập khẩu theo 5 thủ tục hành chính nêu trên do các cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cấp từ ngày 1/9/2021 trở về sau dưới dạng bản giấy và không có bản điện tử được thông qua Cơ chế một cửa quốc gia vẫn tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn hiệu lực theo quy định.

Để thực hiện 5 thủ tục nêu trên qua Cơ chế một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan địa phương phân quyền sử dụng chức năng tra cứu kết quả xử lý của Bộ Y tế đối với 5 thủ tục hành chính này trên Hệ thống xử lý thông tin điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ công chức hải quan.

Đồng thời yêu cầu cán bộ công chức hải quan tại các chi cục truy cập E-Customs để tra cứu, khai thác kết quả xử lý của Bộ Y tế với 5 thủ tục nêu trên khi làm thủ tục hải quan, không yêu cầu doanh nghiệp nộp bản giấy nếu các thông báo giấy phép đã được cấp qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 7 vừa qua, số hồ sơ được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia xấp xỉ 80.000 hồ sơ, với gần 800 doanh nghiệp tham gia.

Lũy kế từ khi triển khai đến hết tháng 7, có 226 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, với xấp xỉ 3,97 triệu hồ sơ của gần 48.500 doanh nghiệp.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)