Bắc Giang: 369 dịch vụ công trực tuyến tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021

Thứ sáu, 16/07/2021 14:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Giang thực hiện tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021.

Theo đó, tổng số dịch vụ công trực tuyến thực hiện tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia gồm cấp tỉnh, huyện, xã là 369 dịch vụ (133 dịch vụ công mức độ 3; 236 dịch vụ công mức độ 4).

Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến trong danh sách trên đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo địa chỉ http://dichvucong.gov.vn hoặc thông qua Cổng Dịch vụ công tỉnh bắc Giang theo địa chỉ: http://dichvucong.bacgiang.gov.vn

Chủ tịch UBND tỉnh Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan thực hiện kết nối thanh toán trực tuyến với Cổng Dịch vụ công Quốc gia đối với các dịch vụ công trực mức độ 4 tuyến đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)