Bình Định: Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Thứ sáu, 18/06/2021 15:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tại Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 11/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 01 thủ tục hành chính (TTHC) không liên thông trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC: “Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành)”.

Thời gian giải quyết: 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu.

Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng. 

Nguồn: Binhdinh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)