Đắk Lắk sẽ xây dựng Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2021-2025

Thứ hai, 24/05/2021 14:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Vừa qua, ông Hoàng Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh đã chủ trì cuộc họp cùng với Sở, ngành, đơn vị tư vấn nhằm thống nhất dự thảo Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 để trình UBND tỉnh phê duyệt trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Theo dự thảo kế hoạch, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk sẽ hoàn thành xây dựng Hệ thống Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử, Hệ thống Kho lưu trữ, quản lý dữ liệu điện tử kết quả giải quyết TTHC tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) của tỉnh, phục vụ triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong quý III/2021. Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin cho công tác lưu trữ kết quả giải quyết TTHC giai đoạn 2021 – 2025. Hoàn thành việc triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã). Việc số hóa tất cả các kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương, hoàn thành trước ngày 01/7/2025.

Ông Hoàng Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Cụ thể, năm 2021, Đắk Lắk phấn đấu hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 30% cấp tỉnh, 20% cấp huyện, 15% cấp xã đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Thực hiện quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trước tháng 8/2021.

Đại diện Văn phòng UBND tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc họp

Trong năm 2022, Đắk Lắk tiến tới hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC tăng tối thiểu 20% đối với kết quả thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Thực hiện quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại 50% Bộ phận Một cửa cấp huyện và 30% Bộ phận Một cửa cấp xã. Tối thiểu 30% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC (trước đó), mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu.

Lãnh đạo Trung tâm lưu trữ lịch sử tham gia ý kiến tại cuộc họp

Giai đoạn 2023 – 2025, Đắk Lắk sẽ tăng tỷ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được giải quyết thành công trong mỗi năm thêm 20% đối với mỗi cấp hành chính cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Thực hiện quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện và Bộ phận Một cửa cấp xã để tăng tối thiểu 30% số đơn vị thực hiện mỗi cấp mỗi năm cho đến khi đạt 100%, trừ các xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn. Ít nhất 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC (trước đó), mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ. 100% hồ sơ TTHC đã giải quyết thành công được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng.

Tại cuộc họp, các Sở, ngành đã tập trung bàn về dự toán kinh phí hạ tầng dùng chung phục vụ lộ trình số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thuê, mua Hệ thống Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử; phương án cụ thể phần mềm số hóa Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan Nhà nước tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2020 – 2025”; Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong quá trình thực hiện số hóa; nguồn lực triển khai kế hoạch…

Phát biểu tại cuộc họp, ông Hoàng Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh yêu cầu đơn vị trong quá trình xây dựng kế hoạch thống nhất bám sát Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Căn cứ Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan Nhà nước tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2020 – 2025”; một số tiêu chuẩn xây dựng lộ trình số hóa phải tuân thủ quy định của Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông. Các Sở, ngành căn cứ ý kiến đã thống nhất tại cuộc họp để điều chỉnh lại Kế hoạch dự thảo, khái toán nguồn kinh phí cụ thể từng năm trước khi trình UBND tỉnh.

Nguồn: Daklak.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)