Bắc Giang: Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Thứ hai, 17/05/2021 16:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 2104/UBND-NC ngày 13/5/2021 chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

 

Thanh niên tình nguyện hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: BGP/Ngọc Thành

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, dự báo còn kéo dài. Do vậy, thực hiện thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến là một giai pháp hiệu quả để hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp, tránh lây nhiễm dịch bệnh trong cộng động. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị với kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến của ngành, lĩnh vực và lấy sự hài lòng của người dân, đơn vị làm thước đo đánh giá kết quả.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến theo từng nội dung phù hợp với từng đối tượng khác nhau; đa dạng hình thức tuyên truyền thông qua đồ họa thông tin, video, tờ rơi, facebook, zalo,…để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa các huyện, thành phố: Bố trí máy tính, công chức một cửa trực tiếp hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến để hướng dẫn lập tài khoản công dân điện tử, các bước thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan báo chí tích cực viết bài, mở chuyên mục tuyên truyền về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyền. Đồng thời, giao Chủ tịch UBND huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)