Vĩnh Phúc công bố 2 dịch vụ công mức độ 4 thuộc lĩnh vực xây dựng

Thứ ba, 30/03/2021 14:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tại Quyết số 705/QĐ-UBND ban hành ngày 24/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố thêm 2 danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực xây dựng đó là: Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh và Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

Sau khi 2 danh mục thủ tục hành chính mức độ 4 nêu trên được công bố, UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, chuẩn hóa, tạo dịch vụ phần mềm, tích hợp, đồng bộ dữ liệu trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đến nay, Cổng Dịch vụ công tỉnh Vĩnh Phúc cập nhật được 772 dịch vụ công mức độ 3 và 4, trong đó có 413 dịch vụ công mức độ 4, 357 dịch vụ công mức độ 3. Trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cập nhật được 268 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 121 mức độ 3 và 147 mức độ 4.

Giao dịch hành chính tại bộ phận một cửa Sở Xây dựng

Thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đến nay, Sở Xây dựng đã tiết giảm 30-35% thời gian so với quy định; rà soát, đề xuất rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính về thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và cấp giấy phép xây dựng từ thời gian 120 ngày xuống không quá 60 ngày.

Sở đã chủ động thực hiện công khai quy trình, hồ sơ, thủ tục, thời gian giải quyết, phí và lệ phí trên Cổng thông tin điện tử của Sở và tại trụ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết 100% hồ sơ qua phần mềm một cửa đối với toàn bộ các thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung Tâm phuc vụ hành chính công tỉnh; triển khai áp dụng chữ ký số cho lãnh đạo Sở trên thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng.

Trên cơ sở Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc và Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2016-2019, Sở Xây dựng tham mưu triển khai lập, thẩm định, phê duyệt 3 đồ án quy hoạch xây dựng các vùng liên huyện phía Nam, phía Bắc và phía Tây đô thị Vĩnh Phúc; 15/15 đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 cụ thể hoá quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc; 06 đồ án quy hoạch chung và quy hoạch phân khu phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp trên địa bàn tỉnh; 40 đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 chỉnh trang và phát triển các khu vực đô thị hiện hữu trong phạm vi đô thị Vĩnh Phúc; 20 đồ án quy hoạch chung các đô thị mới loại V trên địa bàn tỉnh làm cơ sở phân loại đô thị theo kế hoạch đến năm 2020.

Sở Xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt 18 đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 chỉnh trang và phát triển đô thị dọc hai bên các tuyến đường trục chính đô thị; hoàn thiện đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 hai bên trục cảnh quan bắc nam đô thị Vĩnh Phúc và 14 đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 chỉnh trang và phát triển các khu vực đô thị hiện hữu.

Luỹ kế đến nay, tỷ lệ phủ kín quy hoạch xây dựng trên địa bàn tăng lên đáng kể. Tỉ lệ phủ kín đạt 100% quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng liên huyện, quy hoạch chung các đô thị, khu chức năng đặc thù và quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Nguồn: Vinhphuc.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)