Ba kết quả nổi bật của Văn phòng Chính phủ trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Thứ sáu, 19/03/2021 14:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sau 10 năm thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, VPCP đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó, đáng chú ý là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), xây dựng Chính phủ điện tử, hiện đại hóa nền hành chính và hoạt động hiệu quả của Tổ công tác, cùng Hội đồng tư vấn cải cách TTCH của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tại hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030, chiều 18/3, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng thống nhất cao với báo cáo tổng kết, đánh giá về cải cách hành chính của Bộ Nội vụ, cơ quan thường trực BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ.

Với vai trò của cơ quan tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ về kiểm soát TTHC, xây dựng Chính phủ điện tử, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng điểm lại 3 kết quả nổi bật VPCP đã đạt được trong công tác cải cách TTHC thời gian qua.

Thứ nhất, về cải cách TTHC, thể chế cho hoạt động cải cách, kiểm soát TTHC cơ bản được hoàn thiện, ngày càng thống nhất, đồng bộ. Việc ban hành và giải quyết TTHC ngày càng thống nhất, đơn giản, minh bạch và thuận lợi hơn. Việc giải quyết TTHC ngày càng chất lượng và hiệu quả hơn với việc xác định đúng mục tiêu là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Hàng nghìn TTHC, điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm, đơn giản hóa. 59/63 trung tâm phục vụ hành chính công đã được thành lập cùng với bộ phận một cửa các cấp đã từng bước nâng cao chất phượng phục vụ nhân dân.

Việc cắt giảm quy định không còn phù hợp và tổ chức triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thứ hai, về xây dựng chính phủ điện tử, hiện đại hóa nền hành chính, VPCP đã phát huy tính tiên phong, xây dựng và đưa vào vận hành 4 hệ thống thông tin nền tảng của chính phủ điện tử (Trục Liên thông văn bản quốc gia được khai trương từ ngày 12/3/2019, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) được vận hành từ ngày 24/6/2019, Cổng Dịch vụ công quốc gia vận hành chính thức từ ngày 9/12/2019, Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khai trương ngày 19/8/2020), đã tạo sự lan tỏa tích cực tới các bộ, ngành, địa phương trong triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến xây dựng chính phủ điện tử, góp phần thay đổi lề lối, phương thức làm việc thông qua ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hướng tới một nền hành chính hiện đại, hiệu quả, dựa trên dữ liệu số. Tại VPCP toàn bộ hồ sơ công việc (trừ văn bản mật) đều được xử lý trên môi trường điện tử có ký số.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thứ ba là về Tổ công tác và Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là sáng kiến của người đứng đầu Chính phủ và hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng. Tổ công tác đã tham mưu có hiệu quả cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành, nhất là đối với công tác hoàn thiện thể chế, cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng chính phủ điện tử, tạo đột phá trong chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, qua đó, đã tạo được những dấu ấn nổi bật cả về phương pháp, cách thức cũng như kết quả đạt được trong hoạt động của Tổ công tác.

Hội đồng tư vấn cải cách TTHC là một tổ chức tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP làm Chủ tịch Hội đồng với sự tham gia của các hiệp hội trong nước, nước ngoài. Trong giai đoạn 2017-2020, Hội đồng đã trực tiếp tham vấn các đối tượng có liên quan và tổ chức 33 phiên đối thoại, qua đó đã kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý 442 vấn đề vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp.

Gắn với triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020, công tác cải cách hành chính tại VPCP nói riêng và tại các cơ quan, bộ ngành địa phương nói chung đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, giúp đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)