Cao Bằng: Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính

Thứ ba, 02/03/2021 14:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sau hơn một năm hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh đang từng bước khẳng định là địa chỉ tin cậy cho người dân, doanh nghiệp đến giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tạo đột phá trong cải cách hành chính gắn với tinh gọn, hiệu quả bộ máy nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Người dân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Trung tâm PVHCC tỉnh được thành lập theo Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh, là cơ quan hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh, hoạt động độc lập từ ngày 5/9/2019. Sau hơn một năm chính thức đi vào hoạt động, Trung tâm thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 1.266 TTHC thuộc phạm vi chức năng của 18 sở, ban, ngành cấp tỉnh và 2 cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương.

Đến nay, tiếp nhận giải quyết  463.697 hồ sơ TTHC, trong đó, tiếp nhận trực tuyến 7.504 hồ sơ; đã giải quyết 461.997 hồ sơ; đang giải quyết 1.678 hồ sơ. Ban hành 49 quyết định công bố 461 danh mục TTHC được công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia và Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin các cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, phê duyệt danh mục dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được cung cấp trên Cổng DVC tỉnh và Cổng DVC Quốc gia với 289 DVC mức độ 3, 249 DVC mức độ 4. Triển khai 56 DVC do Thủ tướng Chính phủ giao với số lượng hồ sơ phát sinh mức độ 3 là 10.812 hồ sơ, mức độ 4 là 12.477 hồ sơ. DVC do UBND tỉnh triển khai 238 dịch vụ, trong đó, mức độ 3 là 159 dịch vụ, mức độ 4 là 79 dịch vụ; hồ sơ phát sinh mức độ 3 là 10.594 hồ sơ, mức độ 4 là 645 hồ sơ.

Các TTHC được niêm yết công khai, đầy đủ, đúng quy định, tạo thuận tiện cho người dân tìm hiểu, tra cứu; công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thực hiện theo quy định và được giám sát chặt chẽ; quy trình giải quyết các TTHC công khai, minh bạch, các tổ chức, cá nhân có thể theo dõi, giám sát.

Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh Vương Văn Diễn cho biết: Qua hơn một năm hoạt động, Trung tâm bước đầu thể hiện được vai trò là đầu mối tập trung trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC; tiếp nhận, giải quyết TTHC đảm bảo công bằng, khách quan, minh bạch. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm, năng động, kỷ cương và kinh nghiệm công tác, thái độ đúng mực khi giao tiếp, không gây khó khăn, phiền hà; hướng dẫn, giải thích đầy đủ, rõ ràng cho tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết TTHC.

Đặc biệt, cán bộ, công chức luôn thực hiện quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đúng quy định, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động chung của Trung tâm.

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh luôn lấy sự hài lòng của người dân là chất lượng, hiệu quả phục vụ.

Với mục tiêu cải cách hành chính là động lực phát triển, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ, thời gian tới, Trung tâm tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc công bố, ban hành các quy định TTHC liên quan đến tổ chức, cá nhân bảo đảm TTHC mới ban hành đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện. Đẩy mạnh giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ; trao đổi văn bản trên môi trường mạng; số hóa kết quả TTHC để nâng cao tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận “một cửa” các cấp để cải thiện chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; mở rộng và triển khai hiệu quả các kênh tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với quy định TTHC, góp phần xây dựng chính quyền đồng hành, phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh.               

Nguồn: Báo Cao Bằng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)