Cà Mau: Tập trung tuyên truyền công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính

Thứ sáu, 26/02/2021 13:51
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử là 06 lĩnh vực được đẩy mạnh tuyên truyền trong kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh của huyện Cái Nước, huyện Thới Bình, thành phố Cà Mau.

Bên cạnh đó, tỉnh Cà Mau còn tập trung tuyên truyền công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; công bố công khai, minh bạch thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tuyên truyền việc Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả đối với một số thủ tục trong các lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh của 03 đơn vị cấp huyện gồm: huyện Cái Nước, huyện Thới Bình, thành phố Cà Mau; theo đó, người dân có thể lựa chọn nơi nộp hồ sơ, để tạo điều kiện cho người dân trong quá trình đi lại; Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính thực hiện việc hẹn giờ trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện quy trình “04 tại chỗ”...

Tình hình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Trong đó, tập trung tuyên truyền các hình thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tỉnh như: Thông qua số điện thoại đường dây nóng, Zalo, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh... để người dân, doanh nghiệp biết, liên hệ khi cần thiết.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính như: Chứng thực bản sao điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích...

Kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Chi số hài lòng của người dân, doanh nghiệp (SIPAS); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI).

Thông qua các nội dung, nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Mặt khác, có thê truyền tải đến các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh hiểu và mạnh dạn đầu tư vào tỉnh Cà Mau, vì đây là một môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi; luôn tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư đến và phát triển.

Nguồn: Camau.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)