Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Thứ năm, 25/02/2021 14:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 240/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Theo đó, có 46 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn.

Cụ thể, tại cấp tỉnh, có 06 quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc; 02 quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực nhà ở và công sở; 01 quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và 22 quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực hoạt động xây dựng. Tại cấp huyện, có 15 quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực hoạt động xây dựng.

Tại Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nguồn: Backan.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)