Cao Bằng: Nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính, vì lợi ích của nhân dân

Thứ ba, 23/02/2021 14:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, tạo sự hài lòng của người dân là điểm nhấn rõ nét trong công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh trong giai đoạn 2011 - 2020. Việc đẩy mạnh CCHC đã kịp thời tháo gỡ các rào cản trong giải quyết TTHC, hạn chế tối đa việc giải quyết hồ sơ quá hạn và không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” của UBND Thành phố.
 
Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2011 - 2020 bảo đảm phù hợp, bám sát thực tiễn, trong đó tập trung xây dựng kế hoạch cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công nhằm tạo bước chuyển biến cho phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính, giải quyết các TTHC cho doanh nghiệp, người dân…, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

UBND tỉnh cụ thể hóa trên 50 văn bản để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện công tác CCHC trong giai đoạn 2011 - 2020 và nhiều văn bản khác chỉ đạo, điều hành toàn diện về công tác CCHC. Tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề về CCHC với các cơ quan, đơn vị nhằm phân tích, đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế để đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Ban hành quy định về quy trình, phương pháp và tiêu chí đánh giá, xếp hạng về CCHC hằng năm, tạo động lực thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, ngày càng phát huy được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và của tập thể trong việc phấn đấu thực hiện kế hoạch, chương trình công tác CCHC đã đề ra.

Hằng năm, Sở Nội vụ chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch công tác CCHC của tỉnh cho năm sau ngay từ cuối năm trước. Các cơ quan, đơn vị bám sát kế hoạch của UBND tỉnh, chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, UBND tỉnh ban hành kế hoạch và chỉ đạo tổ chức nhiều đợt kiểm tra thực hiện công tác CCHC tại các sở, ban, ngành, UBND huyện, Thành phố, UBND xã, phường, thị trấn. Qua kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện công tác CCHC.

Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến làm thủ tục hành chính.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC đã có những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả CCHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố. Qua theo dõi, đánh giá, chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị được cải thiện qua các năm, không cơ quan, đơn vị cấp sở, cấp huyện nào đạt dưới 50%. Một số cơ quan, đơn vị luôn chú trọng triển khai nhiệm vụ CCHC, giữ vững vị trí đứng đầu như các sở: Nội vụ, Công thương, Tư pháp; UBND Thành phố, UBND huyện Bảo Lạc…

100% UBND cấp huyện tiến hành đánh giá chỉ số xếp loại CCHC cấp xã. Trong triển khai công tác CCHC đã có nhiều mô hình, sáng kiến được Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ công nhận như: Giải pháp quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp học, thực hiện dồn ghép lớp để tổ chức các điểm trường tiểu học bán trú trên địa bàn huyện Bảo Lạc; Ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ngành, huyện, Thành phố (DDCI); Khởi động và đưa vào hoạt động kết nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền thông qua điện thoại thông minh, máy tính…

Đặc biệt, giảm thời gian giải quyết TTHC, trọng tâm là các lĩnh vực có liên quan đến người dân và doanh nghiệp như: thuế, kho bạc, hải quan, đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, tiếp cận điện năng... Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết đối với trên 900 TTHC, thời gian cắt giảm đạt bình quân từ 20 - 30%, trong đó một số lĩnh vực giảm trên 50% thời gian giải quyết so với quy định.

Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, UBND tỉnh đã công bố danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục đang thực hiện tại 100% sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã.

Hiện nay, người dân chủ yếu thực hiện các TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo chỉ đạo của ngành dọc như: Lĩnh vực cấp chứng minh thư nhân dân, xử phạt vi phạm hành chính; thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chi trả lương hưu; thu thuế hộ kinh doanh. Bưu điện tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh sang Bưu điện tỉnh thực hiện. Giai đoạn 2011 - 2020,  tỷ lệ trả kết quả TTHC đúng và trước hạn đạt trên 98%...

Với mục tiêu “lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo CCHC”, hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tạo sự hài lòng cho người dân khi đến làm TTHC với 1.266 TTHC của các sở, ngành được thực hiện tại trung tâm với mục tiêu “4 tại chỗ”. Các TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả nhanh chóng, công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết.  

Hiện 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tổng số dịch vụ công được cung cấp trên Cổng dịch vụ công - một cửa điện tử của tỉnh là 1.726 thủ tục, trong đó có 1.030 thủ tục được thực hiện ở độ 3.   

Công tác cải cách bộ máy hành chính nhà nước, tài chính công, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có những bước tiến mới, các chức danh công chức, viên chức được đồng bộ hóa, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên, tổ chức hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ.

Những kết quả trong cải cách TTHC của tỉnh đang phát huy hiệu quả, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo động lực để hệ thống chính quyền trong tỉnh ngày càng hoàn thiện, phục vụ tốt nhất vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp.  

Nguồn: Báo Cao Bằng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)