Đắk Lắk: Triển khai các nhiệm vụ về cải cách hành chính năm 2021

Thứ hai, 22/02/2021 15:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2021.

Cụ thể, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu chỉ số CCHC tỉnh Đắk Lắk năm 2021 tăng 5 đến 7 bậc so với năm 2020. Tiếp tục duy trì chủ đề CCHC trong năm 2021 là “Năm hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước”. Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk cũng đề ra nhiệm vụ tạo đột phá trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử gồm: Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 của tỉnh; Duy trì, cập nhật, nâng cấp Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đồng thời, triển khai các nhiệm vụ: mở rộng, triển khai hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành tác nghiệp điện tử trong cơ quan nhà nước nhằm quản lý, theo dõi và giao nhiệm vụ từ UBND tỉnh đến các cơ quan, đơn vị. Cải tiến, nâng cấp tính năng, giao diện hệ thống Cổng Dịch vụ công của tỉnh (iGate). Thực hiện kết nối, chia sẻ với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo yêu cầu của Chính phủ để thuận tiện cho người dân thao tác, sử dụng.

Người dân đến làm việc tại Phòng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo mô hình một cửa của UBND TP. Buôn Ma Thuột. Ảnh minh họa: baodaklak.vn

Tập trung xây dựng, vận hành Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) để ra mắt trong tháng 3/2021. Việc triển khai các dịch vụ cần ưu tiên lựa chọn các dịch vụ thiết thực cho người người dân và trong công tác quản lý điều hành của chính quyền.

Triển khai chữ ký số, chứng thư số tại UBND cấp xã; Tổ chức tuyên truyền các nội dung về hiện đại hóa trong CCHC. Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích. Triển khai dịch vụ thanh toán trực tuyến đối với các Dịch vụ công của các đơn vị cung cấp mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Được biết, qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình CCHC, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành phần lớn các mục tiêu đề ra. Từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã ban hành 659 văn bản quy phạm pháp luật để phục vụ công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Tính đến hết ngày 31-12-2020, có 1.318 văn bản, gồm 278 Nghị quyết, 866 Quyết định, 174 Chỉ thị, được cập nhật trên hệ thống http://vbpl.vn/daklak để phục vụ nhu cầu tra cứu, sử dụng.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã công bố 1.535 thủ tục hành chính (TTHC) ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ trên các lĩnh vực. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai hiệu quả, đồng bộ ở cả 3 cấp chính quyền. Hệ thống dịch vụ hành chính công tích hợp Một cửa điện tử liên thông cung cấp 1.678 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 1.071 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tỉnh Đắk Lắk cũng đã cấp phát 4.042 chữ ký số cho cá nhân, tổ chức và hơn 623 SIM PKI ký số trên các thiết bị di động. Toàn tỉnh có 245 cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước đã hoàn thành việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001…/.

Nguồn: Dangcongsan.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)