Lào Cai: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý dân cư

Thứ năm, 28/01/2021 14:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn đối với các sở, ngành, ban chỉ đạo 896 cấp huyện, xã thực hiện Đề án. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Căn cước công dân, Luật Cư trú (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an tới người dân.

Ngày 26/01, tại TP Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Đề án 896).

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án.

Trong giai đoạn 2013-2020, Ban chỉ đạo 896 tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch của Ban chỉ đạo 896 Trung ương. Theo đó, Ban chỉ đạo 896 tỉnh đã chủ động đề ra các nhiệm vụ trọng tâm hàng năm, bản hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an.

 Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tích cực phối hợp hiệu quả với cơ quan Công an thực hiện tuyên truyền về Đề án, phối hợp hiệu quả trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phối hợp chặt chẽ trong việc cấp số định danh cá nhân, giải quyết những tồn tại, hạn chế  trong các giấy tờ hộ tịch của công dân. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; đã thực hiện 1.584 thủ tục hành chính cấp tỉnh;  cung cấp 1.128/1.990 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 …

 Trong quá trình triển khai Đề án 896, Công an tỉnh - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đã tham mưu tới Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa; kiểm tra, phúc tra thông tin về dân cư tại các đơn vị. Từ năm 2018 đến nay tổ chức 165 cuộc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn. Tính đến đầu tháng 12/2020, đã thu thập được trên 760 nghìn phiếu thu thập thông tin dân cư, đạt tỷ lệ  99,47%; đã kiểm tra, phúc tra đối sánh xong thông tin; được trang bị, lắp đặt hệ thống máy tính, trang thiết bị; được đào tạo tập huấn chuyển giao phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

 Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 896 tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn đối với các sở, ngành, ban chỉ đạo 896 cấp huyện, xã thực hiện Đề án và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 896 Trung ương. Đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Căn cước công dân, Luật Cư trú (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong quá trình triển khai cấp căn cước công dân.

 Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 19 tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án./.

Nguồn: Dangcongsan.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)