Bình Định: Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng

Thứ tư, 20/01/2021 16:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa ký Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 03 thủ tục hành chính (TTHC) không liên thông trong lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình.

Ảnh minh họa

Theo đó, 03 TTHC được phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết gồm:

1) Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 5 Điều 10 của Nghị định 59 được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42 Khoản 4 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP

Thời gian giải quyết cụ thể như sau: 20 ngày đối với thẩm định dự án/dự án điều chỉnh nhóm B; 15 ngày đối với thẩm định dự án/dự án điều chỉnh nhóm C; 15 ngày đối với thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh dự án nhóm B; 10 ngày đối với thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh dự án nhóm C.

2) Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP)

Thời gian giải quyết: 16 ngày.

3) Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1 Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 9, 10 và 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP)

Thời gian giải quyết cụ thể như sau: 26 ngày đối với công trình cấp II; 24 ngày đối với công trình cấp III và 16 ngày đối với công trình cấp IV.

Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng và Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC không liên thông trong lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng.

Nguồn: Binhdinh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)