Hà Nội: Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Quy hoạch-Kiến trúc

Thứ hai, 28/12/2020 14:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/12, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5649/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội.  

Theo đó, phê duyệt kèm theo Quyết định này 12 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội, gồm: 09 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp Thành phố; 03 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử để phục vụ việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 23/QĐ-UBND, ngày 03/01/2020, của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)