Vĩnh Phúc: Cải cách thủ tục hành chính về đất đai, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân

Thứ sáu, 18/12/2020 15:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính (TTHC); hạn chế tối đa việc tổ chức, cá nhân phải đi lại nhiều lần; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất… là những giải pháp Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đang thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, tạo sự hài lòng đối với các tổ chức, cá nhân.

Cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người dân về các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Trường Khanh

Cải cách TTHC trong lĩnh vực quản lý đất đai có vai trò quan trọng, tạo bước đột phá trong công tác quản lý, CCHC, góp phần giải quyết tồn tại trong quản lý nhà nước về đất đai.

Vì vậy, Sở TN&MT đa dạng hóa công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực đất đai, việc thực hiện Chỉ số CCHC của Sở TN&MT, chỉ số tiếp cận đất đai đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân.

Đồng thời, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa ứng xử nơi công sở gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sở TN&MT đẩy mạnh cải cách TTHC trong lĩnh vực đất đai bằng việc tiến hành phân loại TTHC để áp dụng quản lý giải quyết theo tiêu chuẩn ISO; bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ để duy trì cập nhật ứng dụng phần mềm điện tử phiên bản TCVN ISO 9001:2015 và triển khai phần mềm nội bộ hỗ trợ nghiệp vụ tại Văn phòng Đăng ký đất đai.

Tích cực rà soát, tinh giản và rút ngắn thời gian thực hiện một số TTHC trong lĩnh vực này, Sở TN&MT chủ động tham mưu cho UBND tỉnh cắt giảm thời gian giải quyết đối với 63/87 TTHC cấp tỉnh có thời gian giải quyết từ trên 10 ngày trở lên; trong đó có 20/34 thủ tục trong lĩnh vực đất đai.

Vì vậy, chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh đứng thứ 49/63 tỉnh, thành, đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch UBND tỉnh giao.

Hiện nay, kết quả giải quyết TTHC về đất đai của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2020, Sở TN&MT đã tiếp nhận và giải quyết gần 600 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ được Sở TN&MT giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 76%. Đối với các trường hợp hồ sơ cần bổ sung, Sở TN&MT thông báo, hướng dẫn đến người dân, doanh nghiệp kịp thời bổ sung.

Vừa qua, Vĩnh Phúc là 1 trong 4 tỉnh đầu tiên trong cả nước được Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ TN&MT triển khai thử nghiệm kết nối, tích hợp hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia và tổ chức triển khai đến các cơ quan quản lý đất đai ở địa phương để thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC về đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trước mắt áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân - những đối tượng phát sinh nhiều hồ sơ và có nhiều bức xúc nhất để làm cơ sở triển khai toàn quốc.

Xác định đây là giải pháp đột phá nhằm rút ngắn TTHC về đất đai, ngay từ đầu tháng 12/2020, Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh tổ chức tập huấn dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện các TTHC về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân cho cán bộ, công chức Sở TN&MT, Cục Thuế tỉnh, văn phòng và các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, chi cục thuế, phòng tài nguyên và môi trường các huyện, thành phố và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Phó Chánh văn phòng Sở TN&MT Nguyễn Thị Phương Loan cho biết: “Thanh toán nghĩa vụ tài chính là một trong các bước thực hiện TTHC về đất đai. Trước đây, nếu như không có dịch vụ thanh toán trực tuyến, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực đất đai phải chuyển hồ sơ trực tiếp cho cơ quan thuế để lấy thông báo nộp thuế, sau đó chuyển đến công dân và yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Do đó, việc triển khai ứng dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện các TTHC về đất đai sẽ góp phần cắt giảm các bước trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình, người dân trong quá trình thực hiện.

Việc thanh toán trực tuyến cũng sẽ đảm bảo tính minh bạch, công khai, tránh tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, người lao động...”.

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)