Bình Định: Quy định về quản lý dịch vụ công đô thị trên địa bàn tỉnh

Thứ hai, 07/12/2020 14:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 75/2020/QĐ-UBND Quy định về quản lý dịch vụ công đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Quy định gồm 03 Chương, 12 Điều. Quy định này quy định về quản lý dịch vụ công đô thị bao gồm 06 dịch vụ sau: Dịch vụ quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong đô thị; Dịch vụ quản lý công viên, trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xoay; Dịch vụ chiếu sáng đô thị; Dịch vụ thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh công cộng; Dịch vụ thoát nước đô thị; Dịch vụ tang lễ, nghĩa trang đô thị.

Theo đó, đối tượng áp dụng bao gồm: Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý, cung ứng dịch vụ công đô thị trên địa bàn tỉnh.

Về Danh mục dịch vụ công đô thị: Quy định giao cho UBND cấp huyện, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý dịch vụ công đô thị tổ chức lập chi tiết, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Về thẩm định, phê duyệt dự toán: Đối với dự toán được bố trí từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, Sở Tài chính tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; đối với dự toán được bố trí từ nguồn vốn ngân sách cấp huyện do UBND cấp huyện tổ chức thẩm định, phê duyệt.

Về xử lý chuyển tiếp: Đối với dự toán dịch vụ công đô thị đã lập nhưng chưa phê duyệt thì việc lập, thẩm định, phê duyệt thực hiện theo quy định tại Quy định này; đối với các dự toán dịch vụ công đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì tiếp tục triển khai các bước tiếp theo theo quy định. Trường hợp điều chỉnh dự toán phải áp dụng theo quy định tại Quy định này; đối với các dịch vụ công đô thị đã ký kết Hợp đồng, thì thực hiện theo nội dung Hợp đồng đã ký kết cho đến khi kết thúc, thanh lý hợp đồng; đối với các dự toán chi phí dịch vụ công đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa xác định dự toán chi phí giám sát, chi phí quản lý và một số chi phí cần thiết khác thì tùy theo khả năng cân đối nguồn ngân sách, người có thẩm quyền phê duyệt dự toán xem xét, quyết định việc bổ sung dự toán các chi phí này theo quy định tại Quy định này.

Theo quy định nêu trên, Sở Xây dựng là cơ quan được giao chủ trì tham mưu UBND tỉnh công bố định mức, đơn giá dịch vụ công đô thị trên địa bàn tỉnh chưa có trong hệ thống định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố; tổ chức xây dựng phương án giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, dịch vụ thoát nước, dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh; tổ chức kiểm tra các công tác quản lý chi phí dịch vụ công đô thị trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch hoặc đột xuất khi cần thiết.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công đô thị, dịch vụ công ích đô thị; thẩm định phương án giá dịch vụ công đô thị, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2020.

Nguồn: Binhdinh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)