Hòa Bình: Họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh

Thứ sáu, 13/11/2020 14:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 9/11, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh họp, đánh giá tình hình kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 4027, ngày 19/6/2020 của Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 16/6/2020 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CCHC tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Bùi Thị Minh, UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã chủ động, tích cực thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 4027/TB-VPUBND ngày 19/6/2020 của Văn phòng UBND tỉnh. Nhiều cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt việc bố trí, sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt; thực hiện dứt điểm các kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách; thực hiện đồng bộ các giải pháp để thu hút đầu tư và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2020; phát huy hiệu quả của các đội thanh niên tình nguyện, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, tổ chức thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tổ chức thành công Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và Hội thi tìm kiếm sáng kiến CCHC của tỉnh. Đến ngày 6/11/2020 toàn tỉnh đã tiếp nhận 17.876 hồ sơ TTHC qua dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, tăng 6.255 hồ sơ so với cả năm 2019. Những cơ quan, đơn vị đã phát sinh nhiều hồ sơ như: Sở giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Công Thương, UBND huyện Lạc Sơn và thành phố Hòa Bình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình thực hiện CCHC. Trong đó, một số đơn vị như Sở Y tế và UBND các huyện Lạc Thủy, Yên Thủy, Mai Châu chưa kịp thời bố trí, sắp xếp hoặc cử đào tạo đối với những công chức, viên chức có trình độ chuyên môn và chuyên ngành đào tạo chưa đúng với khung năng lực của vị trí việc làm đã được phê duyệt. Tỷ lệ giải ngân của một số chủ đầu tư còn thấp. Nhiều cơ quan, đơn vị có số lượng hồ sơ giaop dịch qua dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 thấp hoặc chưa phát sinh hồ sơ giao dịch; số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ Bưu chính công ích thấp hơn so với năm 2019. Ứng dụng CNTT còn kém, hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với lĩnh vực đất đai còn nhiều vướng mắc…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng công tác CCHC năm 2020 đã có nhiều chuyển biến tích cực so với những năm trước. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị đang còn những tồn tại, yếu kém về CCHC phải có chế tài để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới. Cần xác định CCHC là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng đoàn thanh niên ở cơ sở; thông qua công tác tuyên truyền đưa nhiệm vụ CCHC đi sâu vào công việc. Đối với những khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực đất đai, cần linh hoạt trong xử lý, đồng thời có kiến nghị sửa đổi cho phù hợp. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng đề án sắp xếp tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10/12/2020; rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố mới, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ; cập nhật lên trang thông tin điện tử của ngành, địa phương và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 25/11/2020. Sau khi có hướng dẫn của các bộ, ngành T.Ư, các cơ quan, đơn vị kịp thời rà soát, xây dựng lại bản mô tả công việc và khung năng lực của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh cho phù hợp với quy định hiện hành. Rà soát lại kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tài chính, ngân sách từ năm 2018 đến nay, để chỉ đạo xử lý dứt điểm và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính (kèm theo các tài liệu kiểm chứng) trước ngày 10/12/2020 (đối với những vấn đề chưa xử lý xong, cần nêu rõ lý do và đề xuất giải pháp xử lý). Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt chỉ tiêu hồ sơ TTHC giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đã được giao, gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở TT&TT trước ngày 25/12/2020. Tập trung chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, đảm bảo đạt tỷ lệ theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh./.

Nguồn: Hoabinh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)