Hà Nội: Đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính thuộc chức năng của Sở Xây dựng

Thứ tư, 21/10/2020 14:24
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 4674/QĐ-UBND, ngày 19-10-2020, thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giảm thời gian giải quyết hồ sơ đối với 12 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Xây dựng Hà Nội.

Theo quyết định, có 12 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội được thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ từ 1 đến 5 ngày làm việc so với quy định trước đó.

Cụ thể, giảm từ 30 ngày xuống còn 25 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) thời gian giải quyết hồ sơ thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh.

Giảm từ 20 ngày xuống còn 15 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) thời gian giải quyết hồ sơ thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Giảm từ 30 ngày xuống còn 26 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) thời gian giải quyết hồ sơ thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh.

Giảm từ 15 ngày xuống còn 10 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) thời gian giải quyết hồ sơ cấp giấy phép hoạt động xây dựng/điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C.

Giảm từ 25 ngày xuống còn 24 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) thời gian giải quyết hồ sơ đối với thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài.

Giảm từ 20 ngày xuống còn 19 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) thời gian giải quyết hồ sơ đối với 6 thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III; cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III; điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III; cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với các trường hợp bị thu hồi do: giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề; sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề); cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ bị mất, hư hỏng, hết hạn); cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp.  

Nguồn: Hà Nội mới

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)