Quận Long Biên: Tiếp tục cải cách hành chính theo hướng phục vụ tốt nhất nhu cầu của tổ chức, công dân

Thứ sáu, 09/10/2020 14:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

9 tháng năm 2020, quận Long Biên đã thực hiện lồng ghép công tác CCHC trong các kế hoạch công tác của đơn vị đảm bảo rõ nội dung, tiến độ, trách nhiệm và triển khai kế hoạch thực hiện theo các lĩnh vực, chuyên đề đảm bảo yêu cầu. Đáng chú ý, 100% người đứng đầu các đơn vị trực tiếp phụ trách công tác CCHC, thực hiện trách nhiệm định kỳ trực tiếp tiếp công dân theo quy định; kịp thời xử lý, chỉ đạo giải quyết nhanh và đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ, trách nhiệm của ngành, đơn vị, địa phương. 

Bộ phận một cửa phường Việt Hưng

Từ đầu năm 2020 đến nay, công tác tuyên truyền về CCHC tiếp tục được quận Long Biên triển khai tích cực, đa dạng về nội dung, hình thức. Nội dung tập trung tuyên truyền về CCHC, cải cách TTHC và việc cung ứng dịch vụ công mức độ 3, 4 và bộ quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động để nhân dân biết, giám sát việc thực hiện của chính quyền các cấp và, CBCCVC người lao động; Tuyên truyền các nội dung về chỉ số PAPI, SIPAS, các nội dung công khai minh bạch của chính quyền cơ sở trên cổng thông tin điện tử.

Cụ thể, về cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một của liên thông tiếp tục được duy trì, thực hiện tốt. Quận đã niêm yết công khai 27 quyết định của UBND thành phố công bố bộ TTHC và ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực: Nội vụ, LĐ,TB&XH, Tài nguyên & Môi trường, Tài chính, NN&PTNT, Đăng ký kinh doanh, Quản lý đô thị (Xây dựng, Đường thủy nội địa), Giáo dục đào tạo, Kinh tế, Tư pháp, Văn hóa - Thể thao.  Đồng thời, ban hành Chương trình hành động thực hiện cải cách TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC tại UBND quận, phường tập trung lĩnh vực quản lý đầu tư, xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận do tác động của dịch Covid-19. Kết quả, đã rà soát 100% các quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận và kiến nghị rút ngắn thời gian giải quyết đối với 72 quy trình giải quyết TTHC.

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả. Đến nay, quận đã triển khai cung cấp dịch vụ công đối với 279/447 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, đạt tỷ lệ 62,42%, trong đó,183/486 TTHC cấp quận; 96/161 TTHC cấp phường. Đồng thời, duy trì việc thực hiện tốt các dịch vụ đã cung cấp, tăng cường tuyên truyền để nhân dân biết, lựa chọn thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Hiện nay, tỷ lệ công dân, tổ chức đăng ký TTHC tại gia đình đạt 48% tăng 37% so với năm 2018. Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công mức 4 tăng mạnh (năm 2019 có 730 hồ sơ mức độ 4 đến 8 tháng đầu năm 2020 số hồ sơ dịch vụ công mức 4 đạt 569 hồ sơ).

Đặc biệt, quận luôn chú trọng nâng cao tinh thần thái độ phục vụ của CB, CC đối với nhân dân, tổ chức đến giao dịch; duy trì các sáng tạo trong TN&TKQ giải quyết TTHC như: trả kết quả tại nhà đối với một số TTHC lĩnh vực tư pháp, lĩnh vực Lao động TB&XH...; trả kết quả đối với TTHC khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, gửi thư chúc mừng hoặc thư chia buồn, trong đó, lồng ghép thông tin tuyên truyền về việc chăm sóc trẻ nhỏ; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới hoặc tổ chức tang lễ; Ban hành Kế hoạch và thực hiện phát phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức tại bộ phận một cửa quận, và 14/14 phường; Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận phát phiếu khảo sát độc lập đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của bộ phận một cửa quận.

Hiện, 100% TTHC được thực hiện trên phần mềm dùng chung 3 cấp của thành phố, công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ để công dân, tổ chức theo dõi, kiểm soát quá trình giải quyết của các cơ quan nhà nước. Duy trì thực hiện quy trình giải quyết liên thông TTHC các cấp đối với 38 TTHC, trong đó: liên thông trong lĩnh vực LĐ,TB&XH đối với 36 TTHC hai cấp giữa quận - phường và 3 cấp Thành phố - quận - phường liên thông 2 cấp phường - quận đối với 02 TTHC lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường.

Kết quả giải quyết TTHC, dịch vụ công mức độ 3,4, tính đến hết 31/8/2020, cấp quận đã tiếp nhận và chuyển xử lý 5.666 hồ sơ TTHC (trong đó 2.722 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến); đã giải quyết 5.080 hồ sơ, đạt tỷ lệ 89,6%, 586 hồ sơ đang trong hạn giải quyết. Tỷ hệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt 100% (không có hồ sơ quả hạn trả đối với công dân). Cấp phường: tiếp nhận và xử lý 44.447 hồ sơ (trong đó, 7.919 hồ sơ dịch vụ công mức độ 3,4); đã giải quyết 41.248 hồ sơ, đạt tỷ lệ 92,8%; 3.199 hồ sơ đang trong hạn giải quyết; tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 100% (không có hồ sơ quá hạn trả đối với công dân). Do không có hồ sơ quá hạn, hồ sơ phải trả bổ sung, không có ý kiến góp ý về các TTHC nên không ban hành thư xin lỗi.

Đáng chú ý, ngày 26/6/2020, quận đã ban hành kế hoạch 239/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội trên địa bàn quận Long Biên, triển khai việc rà soát đội ngũ cán bộ phường chuẩn bị triển khai thực hiện chính quyền đô thị.

Song song với triển khai các nội dung trên, công tác kiểm tra công vụ được quận tăng cường, thực hiện nghiêm túc. Đến nay, quận Long Biên đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra công vụ kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính, thực hiện mô hình bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thân thiện gần dân và kiểm tra thực hiện Kế hoạch 150/KH-UBND, ngày 29/4/2020, giải tỏa, xử lý lấn chiếm lòng đường vỉa hè, duy trì không để tái vi phạm tại các tuyến đường xung quanh chợ dân sinh, các điểm chợ cóc trên địa bàn quận, với 62 lượt đơn vị được kiểm tra, Đến nay, cơ bản các đơn vị đã hoàn thành việc khắc phục các tồn tại trong thực hiện kế hoạch 150/KH-UBND (không còn các điểm chợ cóc, chợ tạm, các trường hợp kinh doanh lấn chiếm lòng đường vỉa hè tại các khu vực đường xung quanh chợ), thực hiện mô hình một cửa thân thiện, gần dân theo yêu cầu chuẩn, các nhiệm vụ của thành phố, quận giao không còn tình trạng bị chậm muộn. 

 3 tháng cuối năm 2020, quận Long Biên sẽ tiến hành rà soát các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm thực hiện của các đơn vị đầu mối trong thực hiện Bộ chỉ số CCHC áp dụng đối với quận phục vụ chấm điểm năm 2020. Thực hiện chấm điểm chỉ số CCHC khối quận, phường năm 2020 và phối hợp triển khai kế hoạch điều tra, khảo sát của thành phố tại quận. Tiếp tục khảo sát, đo lường sự hài lòng của nhân dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND quận, phường. Đồng thời, chuẩn bị các nội dung tổ chức đối thoại với nhân dân, tổ chức về TTHC định kỳ cuối năm 2020. Ngoài ra, thực hiện kiểm tra công vụ, công tác CCHC, việc thực hiện chỉ số CCHC quận ban hành, chỉ số PAPI, SIPAS theo kế hoạch.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)