Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Thứ hai, 28/09/2020 15:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện năm 2020 dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần của các sở, quận, huyện.

Theo đó, các sở, quận, huyện tự đánh giá, chấm điểm và báo cáo kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính cho Sở Nội vụ; phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh tổ chức điều tra xã hội học để xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, quận, huyện. Dự kiến trong quý I-2021, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, quận, huyện.

Trong một diễn biến liên quan, UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trên địa bàn thành phố. Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10-2020.

Nguồn: Hà Nội mới

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)