Hà Nội: Xây dựng lộ trình kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020

Thứ tư, 29/07/2020 14:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020.

Theo kế hoạch, nội dung kiểm tra gồm: Việc triển khai và thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, kết luận, chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố; việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC, tập trung vào những nhiệm vụ đã được xác định trong kế hoạch CCHC năm 2020 của cơ quan, đơn vị; việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ thành phố giao tại kế hoạch của UBND thành phố về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2020; kế hoạch của UBND thành phố về tiếp tục duy trì, nâng cao Chỉ số CCHC năm 2020 và các năm tiếp theo của thành phố; kế hoạch của UBND thành phố về cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của thành phố năm 2020 và các năm tiếp theo; kế hoạch của UBND thành phố về khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố năm 2020.

Thời gian kiểm tra từ tháng 8 đến tháng 12/2020. Đối tượng kiểm tra: Các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Trong đó, tập trung kiểm tra các lĩnh vực có kết quả Chỉ số PAPI, SIPAS thấp như: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục, Y tế, Tư pháp, Thanh tra...

Thông qua kiểm tra nhằm rà soát, đánh giá việc triển khai và thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, kết luận, chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố. Đôn đốc, hướng dẫn, chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố về tiến độ, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc các kế hoạch nêu trên. Đánh giá những nội dung chưa làm được, hạn chế, nguyên nhân và những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác CCHC, qua đó, xác định những vấn đề cần tập trung chỉ đạo hoặc bổ sung, điều chỉnh trong thời gian tiếp theo. Đồng thời, đánh giá những nội dung đã làm được, phát hiện kịp thời những sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình hiệu quả để có phương án nhân rộng mô hình trong toàn thành phố. Kết quả kiểm tra CCHC là căn cứ quan trọng trong hoạt động xác định chỉ số CCHC các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)