Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực xây dựng

Thứ ba, 02/06/2020 15:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/5, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2207/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội.

Theo đó, phê duyệt kèm theo Quyết định này 53 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng, trong đó, có 46 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và 07 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử Thành phố theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế các Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố: số 3245/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; số 4589/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; số 5926/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)