100% hồ sơ về an toàn thực phẩm được tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến

Thứ ba, 26/05/2020 14:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Đây là kết quả được Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội  xử lý trên địa bàn Thành phố trong 6 tháng đầu năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội đã tiếp nhận 237 bộ hồ sơ của 5 TTHC. Trong đó, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản là 67 hồ sơ. Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản 38 hồ sơ. Cấp lại GCN ATTP 2 hồ sơ. Cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 121 hồ sơ. Kiểm tra nhà nước về ATTP muối nhập khẩu là 9 hồ sơ.

Cũng trong 6 tháng qua, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội đã trả kết quả 183 hồ sơ của 05 TTHC. Trong đó, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản là 50 hồ sơ. Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản 26 hồ sơ. Cấp lại giấy chứng nhận ATTP 2 hồ sơ. Cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 96 hồ sơ. Kiểm tra nhà nước về ATTP muối nhập khẩu là 9 hồ sơ.

Theo tổng hợp, trong 6 tháng đầu năm 2020, 100% hồ sơ được Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội giải quyết trước và đúng hạn, 100% hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến.

Từ tháng 3 và 4/2020, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội đã báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền về việc giải quyết một số TTHC. Trong đó, Chi cục đã ban hành Văn bản số 31/QLCL-CL ngày 17/3/2020 về việc thực hiện thủ tục xác nhận kiến thức về ATTP trong giai đoạn phòng dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội đã có Công văn số 46/QLCL-CL ngày 14/4/2020 về việc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 gửi Sở NN&PTNT Hà Nội.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)