Lai Châu tạo bước đột phá trong cải cách hành chính

Thứ năm, 21/05/2020 14:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Để đưa Lai Châu thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn và kém phát triển, từng bước rút ngắn khoảng cách phát triển so các tỉnh trung du, miền núi phía bắc và cả nước, những năm qua, Lai Châu đã đổi mới phương pháp làm việc, cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, hạn chế gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Với cách làm quyết liệt, sáng tạo, tỉnh biên giới Lai Châu đã tạo bước đột phá mới khi lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 51 về chỉ số cải cách thủ tục hành chính.

Người dân, doanh nghiệp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công giải quyết công việc thường
đánh giá mức độ rất hài lòng trong cách thức xử lý công việc của cán bộ.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện tại 133 cơ quan, địa phương, trong đó: cấp tỉnh, 17/20 cơ quan; tám UBND các huyện, thành phố; 108 xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị đã thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện theo Đề án một cửa và Quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đối với cấp tỉnh, đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Năm 2019, tỉnh Lai Châu đã quyết liệt chỉ đạo, điều hành cải cách thủ tục hành chính, với nhiều sáng kiến, giải pháp cải cách mới được áp dụng. Từ đó, góp phần đổi mới cơ chế, chính sách, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, sắp xếp và kiện toàn tổ chức các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Mạnh Quân cho biết, công ty tham gia vào rất nhiều các thủ tục hành chính trên địa bàn. Thời gian vừa qua, người dân và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Đặc biệt, vừa rồi tỉnh đã xúc tiến và đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công, tháo gỡ được cho người dân và doanh nghiệp rất nhiều.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu sau tám tháng đi vào hoạt động đã thực sự tạo bước đột phá mới, khi thực hiện giải quyết gần 1.400 thủ tục hành chính của 15 sở, ngành và hai doanh nghiệp. Đến nay, trung tâm đã thực hiện tiếp đón hơn 18.000 lượt người đến làm các thủ tục hành chính, giải quyết gần 11.000 hồ sơ, với tỷ lệ trả kết quả đúng hạn và trước hạn đạt hơn 99,3%, tạo điều kiện thuận lợi thực sự cho người dân và doanh nghiệp khi đến làm việc.

Ông Nguyễn Văn Bồi, một người dân tại thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, đến làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu, cho biết, trước đây, người dân cần làm các thủ tục hành chính thường rất khó khăn khi tìm đến các cơ quan liên quan để giải quyết. Ngoài việc phải liên hệ tìm địa chỉ cơ quan, quá trình làm cũng mất rất nhiều thời gian và thêm các chi phí ngoài. Từ ngày Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động, đã thực sự lấy lại niềm tin từ người dân và doanh nghiệp.

Để tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, các thông tin về thủ tục giải quyết đều được niêm yết công khai, minh bạch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để người đến làm thủ tục chủ động tìm hiểu, theo dõi. Với phương châm lấy đánh giá hài lòng của tổ chức, cá nhân đến giao dịch làm phương châm ưu tiên làm việc, sau hơn tám tháng trung tâm hoạt động, đã có hơn 96% người dân đánh giá rất hài lòng. Tuy nhiên, cán bộ làm việc ở đây đều đang quyết tâm cao, tạo điều kiện hơn nữa cho người dân khi đến làm thủ tục.

Ông Kiều Hải Nam, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu chia sẻ, mặc dù tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn khá cao, tuy nhiên trung tâm tiếp tục quán triệt tinh thần, trách nhiệm làm việc của cán bộ trong tất cả các lính vực, tất cả các khâu, từ đón tiếp, tiếp nhận hồ sơ, đôn đốc tiến độ giải quyết thủ tục. Tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tỉnh để có chỉ đạo kịp thời cho các ngành, địa phương nâng cao tỷ lệ thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 trực tuyến; tiếp tục rà soát bộ thủ tục hành chính, xem thành phần hồ sơ nào không cần thiết thì tiếp tục cắt giảm.

Sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã tại Lai Châu trong cải cách thủ tục hành chính được đền đáp bằng vị trí thứ 51/63 tỉnh, thành phố, vừa được Chính phủ công bố, đạt 79,51 điểm, tăng 7 bậc so năm 2018. Cùng với đó, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương cũng tăng 11 bậc, xếp hạng ở 44/63 tỉnh, thành phố. Đây là kết quả thứ hạng cao nhất của tỉnh Lai Châu kể từ năm 2012 đến nay.

Ông Vừ A Tiến, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lai Châu cho biết, Lai Châu là tỉnh rất khó khăn, vấn đề thực hiện cải cách thủ tục hành chính, như thực hiện chính quyền điện tử và giải quyết một số thủ tục hành chính khác ở cấp độ 3, 4, liên thông đến cấp xã là một vấn đề khó khăn. Trang thiết bị phục vụ, thói quen sử dụng của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn ở mức độ 3, 4 còn hạn chế. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ các lĩnh vực liên quan nhiều thủ tục hành chính, giảm đến mức tối đa, tạo thuận lợi nhất cho người dân và tổ chức.

Kết quả đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính ở Lai Châu thời gian qua, đã có tác động tích cực, tạo chuyển biến quan trọng, làm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, các cơ quan, doanh nghiệp. Đây là tiền đề, động lực để Lai Châu tiếp tục tạo dấu ấn đột phá trong cải cách hành chính, góp phần thúc đẩy, đưa Lai Châu từng bước rút ngắn khoảng cách phát triển so các tỉnh trung du, miền núi phía bắc và cả nước.

 

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác cải cách thủ tục hành chính.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)