Công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng

Thứ năm, 21/07/2011 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 21/7, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết địnhvề việc công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng như sau:

1. Thủ tục hành chính cấp trung ương:

a) Thủ tục hành chính “công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng  và công nhận bổ sung phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng” được sửa đổi, bổ sung các nội dung về trình tự, cách thức thực hiện; thành phần, số lượng  hồ sơ; thời hạn giải quyết; mẫu đơn, mẫu tờ khai.

b)  Thủ tục hành chính “công nhận cơ sở có đủ điều kiện đào tạo kỹ sư định giá xây dựng” được sửa đổi, bổ sung các nội dung về tên gọi; trình tự, cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết.

c) Thủ tục hành chính “công nhận cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự  án đầu tư xây dựng công trình và bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình” được sửa đổi, bổ sung các nội dung về trình tự, cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết; kết quả thực hiện; mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu, điều kiện thực hiện.

d) Thủ tục hành chính “công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu” được sửa đổi, bổ sung các nội dung về trình tự, cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết; mẫu đơn, mẫu tờ khai.

 2. Thủ tục hành chính cấp tỉnh:

a) Các thủ tục hành chính về “cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng” được sửa đổi, bổ sung về trình tự, cách thức thực hiện; thời hạn giải quyết.

b) Thủ tục hành chính “tiếp nhận báo cáo của chủ đầu tư  về chất lượng công trình xây dựng và tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng” được sửa đổi, bổ sung các nội dung về tên gọi; trình tự, cách thức thực hiện; thời hạn giải quyết; mẫu đơn, mẫu tờ khai.

3. Bãi bỏ thủ tục hành chính “công nhận lại phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng”.

 (Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng, Vụ Kinh tế Xây dựng, Vụ Kiến trúc Quy hoạch, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và Trung tâm Thông tin chỉnh sửa, cập nhật  vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính các nội dung  được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trong bộ thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Quyết định 734/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)