Đẩy mạnh truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Thứ sáu, 25/07/2014 07:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ nhằm thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); trong đó có việc đẩy mạnh công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC.

Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 6/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư.

Đồng thời bố trí đủ kinh phí cho hoạt động kiểm soát TTHC theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC.

Các Bộ, ngành, địa phương cũng cần đẩy mạnh công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC; phối hợp với Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ đánh giá cải cách TTHC đối với những lĩnh vực được lựa chọn.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, các Bộ, ngành đã hoàn thành việc đơn giản hóa 106 TTHC nâng tổng số TTHC đã hoàn thành thực thi phương án đơn giản hóa lên 4.131 TTHC trên tổng số 4.712 TTHC đã được Chính phủ phê duyệt tại 25 Nghị quyết chuyên đề.

Thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, 9/24 Bộ, ngành và 45/63 địa phương đã ban hành theo thẩm quyền quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính (PAKN) để tiếp tục tiếp nhận, xử lý PAKN về sự không cần thiết, không hợp lý của các quy định hành chính hoặc hành vi không đúng đắn của các cán bộ, công chức, cơ quan hành chính nhà nước khi giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

Theo kết quả báo cáo, trong 6 tháng, các Bộ, ngành, địa phương đã tiếp nhận 1.101 PAKN, trong đó, có 310 PAKN về hành vi, 599 PAKN về quy định hành chính, 378 PAKN cả về hành vi và quy định hành chính. Cùng với số tiếp nhận từ kỳ trước, trong 6 tháng đầu năm 2014, số PAKN hoàn thành việc xử lý lên tới 1.043.

Theo : chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)