Công tác cải các thủ tục hành chính tháng 8-2009

Thứ bẩy, 05/09/2009 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Kết quả triển khai trong tháng 8/2009 như sau :

- Tổ chức công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng được ban hành kèm theo Quyết định 838/QĐ-BXD ngày 12/8/2009.

- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 tháng 8 năm 2009 (Kỳ báo cáo từ ngày 24/7/2009 đến ngày 24/8/2009); báo cáo công tác cải cách hành chính tháng 8 năm 2009 của Bộ Xây dựng gửi Bộ Nội vụ.

- Trong tháng đã tiếp nhận và trả lời 47/50 câu hỏi liên quan đến các lĩnh vực hoạt động xây dựng qua Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Trung tâm Thông tin

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)