Công tác cải các thủ tục hành chính tháng 9-2009

Thứ năm, 01/10/2009 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Kết quả triển khai trong tháng 9/2009 như sau :

- Ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai giai đoạn rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của BXD (Quyết định số 941/QĐ-BXD ngày 24/9/2009).

- Báo cáo công tác cải cách hành chính quí III năm 2009 của Bộ Xây dựng.

- Tình hình và kết quả thực hiện Đề án 30 tại BXD: Đã nhập đủ hồ sơ thủ tục hành chính đã công bố, các văn bản qui định về thủ tục hành chính vào phần mềm máy xén; gửi dữ liệu lên Tổ chuyên trách chuyên trách Trung ương; tổ chức tập huấn về TTHC cho các Cục, Vụ; đang triển khai việc rà soát 14 TTHC thuộc danh mục ưu tiên nhằm đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo quy định. 

- Trong tháng đã nhận được 108 câu hỏi liên quan đến Luật xây dựng, thủ tục hành chính v.v... qua Trang thông tin điện tử của Bộ và đã trả lời 88/108 câu hỏi.

TTTT

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)