Công tác cải các thủ tục hành chính tháng 7-2009

Thứ bẩy, 01/08/2009 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Kết quả triển khai trong tháng 7/2009 như sau :

- Báo cáo số 45/BC-BXD ngày 24/7/2009 của Bộ Xây dựng gửi Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện đề án 30 trong tháng 7.

- Tính đến hết ngày 24/7/2009, Bộ Xây dựng đã hoàn thành việc thống kê và cập nhật vào phần mềm máy xén 85 thủ tục hành chính; tách nhỏ 3 thủ tục trong lĩnh vực xây dựng và 2 thủ tục trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, loại bỏ 18 thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng.

Trung tâm Thông tin

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)