Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng

Thứ năm, 08/05/2014 10:21
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 06/5, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 469/QĐ-BXD về việc phêduyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng như sau:

Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng gồm các ông, bà có tên sau:

1. Chu Văn Chung, Vụ trưởng Vụ Pháp chế

2. Nghiêm Thị Thúy Giang, Chuyên viên Vụ Pháp chế

3. Võ Thị Quyên, Chuyên viên Vụ Pháp chế

4. Nguyễn Việt Khoa, Chuyên viên Vụ Pháp chế

5. Bùi Quang Huy, Phó Trưởng phòng Chế độ chính sách – Vụ Tổ chức cán bộ

6. Ma Thị Luận Trưởng, phòng Tổng hợp Văn phòng Bộ

7. Lê Thế Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng

8. Vũ Quốc Trọng, Chuyên viên Vụ Kinh tế Xây dựng

9. Lê Mai Hồng, Chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ

10. Hoàng Phương, Chuyên viên Vụ Quy hoạch Kiến trúc

11. Đinh Xuân Ngoạn, Chuyên viên Thanh tra Bộ

12. Nguyễn Xuân Phương, Phó Chánh Văn phòng Cục Giám định NN về chất lượng công trình xây dựng

13. Phạm Ngọc Hiến, Chánh Văn phòng Cục Phát triển đô thị

14. Nguyễn Lê Đức, Chuyên viên Cục Quản lý hoạt động xây dựng

15. Phạm Thanh Hải, Chuyên viên Cục Hạ tầng Kỹ thuật

16. Vũ Quyết Thắng, Phó Trưởng phòng nghiên cứu chiến lược và cơ chế chính sách kinh tế ngành – Viện Kinh tế xây dựng

17. Hoàng Thị Tới, Chánh Văn phòng Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS.

Danh sách cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng

1. Chu Văn Chung, Vụ trưởng Vụ Pháp chế

2. Nghiêm Thị Thúy Giang, Chuyên viên Vụ Pháp chế

3. Võ Thị Quyên, Chuyên viên Vụ Pháp chế

4. Nguyễn Việt Khoa, Chuyên viên Vụ Pháp chế

5. Bùi Quang Huy,  Phó trưởng phòng Chế độ chính sách – Vụ Tổ chức cán bộ

6. Ma Thị Luận, Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Bộ

7. Lê Thế Ngọc,  Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng

8. Vũ Quốc Trọng,  Chuyên viên Vụ Kinh tế Xây dựng

9. Lê Mai Hồng, Chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ

10. Hoàng Phương,  Chuyên viên Vụ Quy hoạch Kiến trúc

11. Đinh Xuân Ngoạn,  Chuyên viên Thanh tra Bộ

12. Nguyễn Xuân Phương, Phó Chánh Văn phòng Cục Giám định NN về chất lượng công trình xây dựng

13. Phạm Ngọc Hiến, Chánh Văn phòng Cục Phát triển đô thị

14. Nguyễn Lê Đức, Chuyên viên Cục Quản lý hoạt động xây dựng

15. Phạm Thanh Hải, Chuyên viên Cục Hạ tầng Kỹ thuật

16. Vũ Quyết Thắng,  Phó Trưởng phòng nghiên cứu chiến lược và cơ chế chính sách kinh tế ngành

17. Hoàng Thị Tới, Trưởng phòng Tổng hợp - Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

Cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao và được hưởng chế độ hỗ trợ về kinh phí và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 469/QĐ-BXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)