Công bố 09 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Thứ hai, 11/08/2014 15:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 30/7, Bộ Xây dưng đã có Quyết định 976/QĐ-BXD về việc công bố 09 thủ tục hành chính mới ban hành về “nhà ở công vụ” do Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, UBND cấp tỉnh quản lý quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 07/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 01/2014/TT-BXD ngày 16/01/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ. Cụ thể như sau:

Thủ tục hành chính cấp Trung ương gồm 06 thủ tục:

1. Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Chính phủ.

2. Thu hồi nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Chính phủ.

3. Thu hồi bắt buộc nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Chính phủ.

4. Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

5. Thu hồi nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

6. Cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Thủ tục hành chính cấp Tỉnh gồm 03 thủ tục:

1. Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh.

2. Thu hồi nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh.

3. Cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quy định chi tiết về thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 976/QĐ-BXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)