Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Thứ tư, 18/12/2013 08:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 02/12/2013, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1207/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

ảnh minh họa (nguồn : internet)

Theo đó, công bố 04 thủ tục hành chính mới ban hành về tổ chức Giải thưởng chất lượng công trình xây dựng quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy định Tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng như sau :

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan

thực hiện

I

Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1

Xét tặng Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Thủ tướng Chính phủ

Xây dựng

Hội đồng Quốc gia phối hợp với Cơ quan Thường trực GTQG trực thuộc Bộ

2

Xét tặng Giải thưởng Công trình chất lượng cao thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng

Xây dựng

Hội đồng xét thưởng phối hợp với Cơ quan Thường trực GT Công trình chất lượng cao trực thuộc Bộ

3

Xem xét việc thu hồi giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Thủ tướng Chính phủ

Xây dựng

Hội đồng Quốc gia phối hợp với Cơ quan Thường trực GTQG trực thuộc Bộ

4

Xem xét việc thu hồi giải thưởng công trình chất lượng cao thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng

Xây dựng

Hội đồng xét thưởng phối hợp với Cơ quan Thường trực GT Công trình chất lượng cao trực thuộc Bộ


Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính Bạn đọc xem tại Danh mục thủ tục hành chỉnh trong chuyên mục BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1207/QĐ-BXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)