Công bố 03 thủ tục hành chính mới ban hành giữa cơ quan nhà nước với nhau có liên quan đến tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng

Thứ tư, 28/05/2014 10:42
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 26/5, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 577/QĐ-BXD về việc công bố 03 thủ tục hành chính mới ban hành giữa cơ quan nhà nước với nhau có liên quan đến tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng. Cụ thể như sau:

Thủ tục hành chính cấp Trung ương gồm: Thủ tục chuyển đổi công năng sử dụng nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước (Điều 40 Thông tư 14).

Thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm: Thủ tục phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (Điều 4 Thông tư 09).

Thủ tục hành chính cấp huyện gồm: Thủ tục phê duyệt danh sách hộ gia đình có công được hỗ trợ về nhà ở (Điều 4 Thông tư 09)

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 577/QĐ-BXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)