Công bố thủ tục hành chính giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau có liên quan đến tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng

Thứ tư, 27/11/2013 07:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 12/11/2013, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1148/QĐ-BXD về việc thủ tục hành chính giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau có liên quan đến tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

Theo đó, danh mục các thủ tục hành chính giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau có liên quan đến tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng gồm : 09 thủ tục hành chính cấp trung ương, 10 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 3 thủ tục hành chính cấp huyện, cụ thể như sau :

TT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

 

Cơ quan thực hiện

 

I.        Thủ tục hành chính cấp trung ương

 

1

Thủ tục lấy ý kiến các cơ quan ở cấp trung ương có liên quan đến dự án để thẩm định dự án

Xây dựng

Các cơ quan cấp Bộ có liên quan đến dự án

2

Thủ tục lấy ý kiến về thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng công trình (quan trọng quốc gia và nhóm A) trong phạm vi đô thị do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

Xây dựng

Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

3

Thủ tục lấy ý kiến của một số cơ quan liên quan khi thực hiện quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở (không phân biệt nguồn vốn đầu tư và quy mô sử dụng đất) có số lượng nhà ở từ 2.500 căn trở lên

Nhà ở

 

Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư

4

Thủ tục lấy ý kiến của một số cơ quan liên quan khi thực hiện quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở công vụ do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quyết định đầu tư

Nhà ở

Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và

 đầu tư

5

Thủ tục lấy ý kiến của một số cơ quan liên quan khi thực hiện quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở công vụ do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư

Nhà ở

Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và

 đầu tư

6

Thủ tục thông báo để đưa lên Website của Bộ Xây dựng các thông tin có liên quan về người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam hoặc chuyển quyền sở hữu nhà ở cho người khác

Nhà ở

Bộ Xây dựng

7

Thủ tục lấy ý kiến thoả thuận của Bộ Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước có tính chất tập trung  của các đô thị loại 4 trở lên

Hạ tầng kỹ thuật đô thị

Bộ Xây dựng

8

Thủ tục lấy ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước

Hạ tầng kỹ thuật đô thị

Bộ Xây dựng

9

Thủ tục phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án xử lý chất thải rắn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ

Hạ tầng kỹ thuật đô thị

Thủ tướng Chính phủ

 

II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

1

Thủ tục lấy ý kiến các cơ quan cấp tỉnh có liên quan đến dự án  để thẩm định dự án

 

Xây dựng

Các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh có liên quan đến dự án

2

Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình (dự án nhóm B,C) trong phạm vi đô thị do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Xây dựng

Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

3

Thủ tục lấy ý kiến của một số cơ quan liên quan khi thực hiện quy trình chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách trung ương (trừ trường hợp dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư)

Nhà ở

Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, UBND cấp huyện nơi có dự án, Sở Quy hoạch kiến trúc

4

Thủ tục lấy ý kiến của một số cơ quan liên quan khi thực hiện quy trình chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở từ 500 đến dưới 2.500 căn (trường hợp không phải đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án)

Nhà ở

Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, UBND cấp huyện nơi có dự án, Sở Quy hoạch kiến trúc

5

Thủ tục lấy ý kiến của một số cơ quan liên quan khi thực hiện quy trình thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước có mức vốn từ 30 tỷ đồng trở lên (không tính tiền sử dụng đất)

Nhà ở

Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, UBND cấp huyện nơi có dự án, Sở Quy hoạch kiến trúc

6

Thủ tục lấy ý kiến của một số cơ quan liên quan khi thực hiện quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở công vụ do UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư

Nhà ở

Các cơ quan có liên quan cấp tỉnh

7

Thủ tục thuê nhà ở công vụ

Nhà ở

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; đơn vị được giao quản lý vận hành nhà ở công vụ

8

Thủ tục thẩm định và phê duyệt phương án giá nước sạch

Hạ tầng kỹ thuật

UBND cấp tỉnh

9

Thủ tục thẩm định và phê duyệt phương án phí thoát nước

Hạ tầng kỹ thuật

UBND cấp tỉnh

10

Thủ tục phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án xử lý chất thải rắn thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

 

Hạ tầng kỹ thuật

UBND cấp tỉnh

 

III. Thủ tục hành chính cấp huyện

 

1

Thủ tục lấy ý kiến của các cơ quan liên quan đối với quy trình thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở công vụ do UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư (trường hợp được Chủ tịch UBND cấp tỉnh ủy quyền quyết định đầu tư đối với dự án dưới 30 tỷ đồng)

 

Nhà ở

Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và đầu tư và các cơ quan liên quan khác

2

Thủ tục lấy ý kiến của một số cơ quan liên quan khi thực hiện quy trình thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước có mức vốn dưới 30 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất)

Nhà ở

Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và đầu tư và các cơ quan liên quan khác

3

Thủ tục lấy ý kiến của một số cơ quan liên quan khi thực hiện quy trình chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở dưới 500 căn

Nhà ở

Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và đầu tư và các cơ quan liên quan khác

Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính Bạn đọc xem tại Danh mục thủ tục hành chỉnh trong chuyên mục BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1148/QĐ-BXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)