Nghiệm thu Đề tài khoa học công nghệ do Viện Kinh tế xây dựng thực hiện

Thứ năm, 17/12/2020 17:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 17/12/2020, Bộ Xây dựng đã họp Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán của các công tác dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng”, mã số RD 52-18, do Viện Kinh tế xây dựng thực hiện. Ông Nguyễn Quang Minh – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) làm Chủ tịch Hội đồng.

Toàn cảnh họp Hội đồng nghiệm thu

Báo cáo Hội đồng, Ths.Nguyễn Anh Khoa chủ nhiệm đề tài cho biết: trong những năm qua, dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng được đầu tư và cung ứng theo hình thức xã hội hóa với sự tham gia tích cực của khu vực kinh tế tư nhân. Trên cơ sở quy định việc xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng tại Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ, nhiều địa phương đã ban hành các quy định chi tiết việc quản lý, khai thác dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng. Theo đó, ngoài các quy định có liên quan đến việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng, quy định quản lý của địa phương còn quy định cơ chế xác định, thẩm định, phê duyệt phương án giá của các dịch vụ này.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng. Tuy nhiên, khi xác định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng yêu cầu cần phải có các định mức do cơ quan có thẩm quyền công bố, bao gồm định mức dự toán cho một số công tác của dịch vụ nghĩa trang và một số công tác của dịch vụ hỏa táng. Ngoài ra, quá trình lập, thẩm định và phê duyệt các dự án xây dựng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng còn vướng mắc khi không có cơ sở để đánh giá các hao phí thực hiện các loại dịch vụ này. Chính vì vậy, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng định mức dự toán của các công tác dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng” làm cơ sở định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng là cần thiết.

Sản phẩm của đề tài gồm có báo cáo kết quả thực hiện đề tài và dự thảo Quyết định của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán hao phí và khung mức chi phí công tác dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng.

Từ cơ sở lý luận và các nghiên cứu tổng quan, kết hợp với đánh giá hiện trạng tình hình quản lý công tác dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng, nhóm đề tài đã nghiên cứu, đề xuất các định mức dự toán và khung mức chi phí liên quan đến việc thực hiện công tác dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng. Cụ thể, nhóm đưa ra định mức dự toán dịch vụ nghĩa trang; định mức dự toán dịch vụ hỏa táng; khung mức chi phí (cho các dịch vụ vận chuyển linh cữu, tổ chức tang lễ; bảo quản, lưu trữ tro cốt, chăm sóc, tu sửa mộ...).

Nhận xét về kết quả thực hiện đề tài, hai ủy viên phản biện là Ths. Trương Thị Thu Thanh – Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng và Ths. Nguyễn Lan Anh – Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch môi trường, hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn cùng các thành viên Hội đồng đánh giá: Đề tài có tính thực tiễn cao, được nghiên cứu nghiêm túc, có chất lượng tương đối tốt, trình bày rõ ràng, đáp ứng cơ bản các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, để đề tài có giá trị lý luận và thực tiễn cao hơn, Hội đồng đề nghị nhóm tác giả nghiên cứu hoàn chỉnh thêm một số nội dung như: bổ sung nội dung phân tích, tổng hợp số liệu khảo sát vào phương pháp nghiên cứu; bổ sung các căn cứ pháp lý làm cơ sở đề xuất các định mức dự toán và khung mức chi phí (Nghị định 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; Nghị định 98/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật…); phân tích làm rõ các căn cứ đề xuất khung mức chi phí áp dụng chung trên cơ sở số liệu thống kê tại các địa phương, các văn bản pháp lý hiện hành; nên đưa thêm những đánh giá tác động môi trường và nội dung xử lý nước thải cho nghĩa trang.

Hội đồng đã nghiệm thu đề tài với  kết quả xếp loại Khá, và đề nghị nhóm tác giả rà soát, chỉnh sửa theo các ý kiến đóng góp, sớm hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Xây dựng công bố/ban hành định mức dự toán, định mức chi phí dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng.

Ninh Hoàng Hạnh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)