Nghiệm thu hai dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam do Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng Việt Nam thực hiện

Thứ năm, 19/11/2020 15:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 18/11/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đã họp đánh giá, nghiệm thu hai dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam do nhóm nghiên cứu thuộc Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng Việt Nam thực hiện - TCVN “Gia cường nền móng nhà - Yêu cầu kỹ thuật chung”; TCVN “Nguyên tắc kỹ thuật an toàn trong thi công phá dỡ nhà và công trình xây dựng”. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long -Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Về TCVN “Gia cường nền móng nhà - Yêu cầu kỹ thuật chung”, TS. Nguyễn Giang Nam - đồng chủ trì đề tài cho biết: tiêu chuẩn được xây dựng trên cơ sở biên dịch tiêu chuẩn Trung Quốc JGJ 123-2012, có điều chỉnh cho phù hợp với hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam. Tiêu chuẩn được áp dụng cho thiết kế, thi công và kiểm tra chất lượng đối với việc gia cường nền móng nhà, nhằm sửa chữa các hư hại do nền móng, do tăng tầng hoặc thay đổi công năng sử dụng.

Dự thảo tiêu chuẩn bao gồm các phần: phạm vi áp dụng; tài liệu viện dẫn; thuật ngữ định nghĩa; quy định chung; kiểm định nền móng; tính toán, thiết kế gia cường nền móng; cải tạo tầng; điều chỉnh độ nghiêng; thay thế móng cũ; dự phòng sự cố và khắc phục; phương pháp gia cường nền móng; kiểm tra và quan trắc; các phụ lục kèm theo.

Về TCVN “Nguyên tắc kỹ thuật an toàn trong thi công phá dỡ nhà và công trình xây dựng”, TS. Trần Chủng - chủ trì đề tài cho biết: tiêu chuẩn được biên soạn dựa trên Tiêu chuẩn Cộng hòa Kazakhstan CH PK 1.03-13-2011, áp dụng trong thi công phá dỡ tòa nhà/ công trình dân dụng và công nghiệp. Đối với các công trình mà yêu cầu kỹ thuật an toàn trong thi công phá dỡ không có trong tiêu chuẩn này sẽ cần phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn và văn bản hiện hành khác.

Bố cục dự thảo tiêu chuẩn gồm: phạm vi áp dụng; tài liệu viện dẫn; thuật ngữ định nghĩa; quy định thi công tháo dỡ, phá dỡ nhà và công trình; quy định về bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn; yêu cầu sử dụng vật liệu, máy và thiết bị thi công phá dỡ; phụ lục.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng đã đánh giá cao tính cấp thiết phải xây dựng hai TCVN, sự làm việc nghiêm túc của nhóm nghiên cứu thuộc Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng Việt Nam để hoàn thành đầy đủ sản phẩm đề tài theo hợp đồng, đảm bảo các yêu cầu theo quy định.

Để nâng cao chất lượng các báo cáo tổng kết đề tài và các dự thảo tiêu chuẩn, Hội đồng đã đưa ra một số ý kiến xác đáng giúp nhóm nghiên cứu xem xét, tiếp thu hoàn thiện sản phẩm của mình, như: chú trọng rà soát các thông số kỹ thuật, chỉnh sửa một số thuật ngữ khoa học chuyên ngành, biên tập lỗi chế bản, lỗi đánh máy... Hội đồng cũng thống nhất đổi tên TCVN “Nguyên tắc kỹ thuật an toàn trong thi công phá dỡ nhà và công trình xây dựng” thành TCVN “Nhà và công trình - Nguyên tắc kỹ thuật an toàn trong thi công phá dỡ và tháo dỡ”, đảm bảo hợp lý hơn.

Hai dự thảo TCVN được Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu, với kết quả đều đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)