Nghiệm thu đề tài cấp Bộ của Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng

Thứ năm, 22/10/2020 09:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 21/10/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng danh mục hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng phục vụ phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam” do nhóm nghiên cứu Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh làm Chủ tịch Hội đồng.

Vụ trưởng Vũ Ngọc Anh – Chủ tịch Hội đồng kết luận cuộc họp

Báo cáo tóm tắt nội dung, kết quả thực hiện đề tài, TS. KTS. Trần Ngọc Linh - chủ nhiệm đề tài cho biết: xây dựng và phát triển đô thị thông minh đang là xu hướng được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm triển khai. Tại Việt Nam, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển đô thị thông minh, nhiều địa phương đã và đang tiến hành lập, triển khai thực hiện đề án phát triển đô thị thông minh như Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương. Tuy nhiên cho tới nay, Việt Nam chưa có công cụ kiểm soát hiệu quả quy trình, phương pháp triển khai cũng như thiếu các tiêu chuẩn về xây dựng và phát triển đô thị thông minh. Do đó, việc xây dựng hệ thống danh mục tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng phục vụ phát triển đô thị thông minh là rất cấp thiết, nhằm tạo cơ sở lập kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn ngành, đặt nền móng cho việc phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam.

Với các mục tiêu chính: nghiên cứu xu thế phát triển đô thị thông minh trên thế giới và thực tiễn phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam, hệ thống hóa tiêu chuẩn đô thị thông minh trên thế giới, xác định danh mục hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng phục vụ phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã áp dụng nhiều phương pháp khoa học khác nhau (tổng hợp kinh nghiệm quốc tế về xây dựng tiêu chuẩn liên quan đến đô thị thông minh; tham khảo tài liệu, số liệu của các đề tài, dự án, chương trình đã và đang thực hiện ở trong nước phục vụ đề tài; phân tích đánh giá hệ thống tiêu chuẩn hiện hành liên quan đến đô thị thông minh) để hoàn thành các nhiệm vụ của đề tài.

Quá trình xây dựng danh mục tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng phục vụ phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam được nhóm nghiên cứu thực hiện dựa trên các nguyên tắc: Nhu cầu quản lý nhà nước; tiến bộ khoa học công nghệ cũng như tiếp thu kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực phát triển đô thị thông minh; đảm bảo tính thống nhất của toàn bộ hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng phục vụ phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam; đảm bảo phù hợp với Quyết định số 950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Trong báo cáo của mình, nhóm nghiên cứu đã đưa ra đề xuất xây dựng danh mục tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng phục vụ phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam, gồm 22 tiêu chuẩn thuộc 5 nhóm: quản lý đô thị thông minh, quy hoạch đô thị thông minh, cơ sở dữ liệu quy hoạch và quản lý đô thị thông minh, hạ tầng đô thị thông minh, thiết kế xây dựng và vận hành công trình.

Theo nhận xét của Hội đồng, nhóm nghiên cứu đã đầu tư nhiều thời gian, công sức thực hiện đề tài theo đúng đề cương được duyệt. Danh mục hệ thống tiêu chuẩn đề xuất đã được rà soát, cân nhắc kỹ lưỡng và có sự tham khảo hệ thống tiêu chuẩn trong và ngoài nước có liên quan đến đô thị thông minh. Tuy nhiên, cần rà soát, biên tập ngắn gọn, súc tích hơn nội dung Báo cáo.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Vũ Ngọc Anh đề nghị nhóm nghiên cứu xem xét, tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng, đặc biệt lưu ý đưa ra khái niệm đô thị thông minh trên quan điểm của Bộ chủ quản, làm cơ sở triển khai hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng phục vụ phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống danh mục tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng phục vụ phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam”, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)