Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

01 đơn vị có tư cách pháp nhân thực hiện đồng thời thẩm tra và thẩm định thiết kế bản vẽ thi công

Công ty tôi đang đầu tư một dự án xây dựng trên địa bàn Hà Nội bằng nguồn vốn tự có của công ty (vốn tư nhân). Sau khi thiết kế bản vẽ thi công, công ty đã thuê Công ty Quang Minh có đủ năng lực thẩm tra, đồng thời chủ đầu tư cũng thuê Công ty Quang Minh lập báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công theo quy định của Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 và hoàn tất hồ sơ xin giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên theo ý kiến của cơ quan cấp phép xây dựng thì đơn vị thẩm định kết quả thẩm tra phải là đơn vị có năng lực chuyên môn về xây dựng và độc lập về pháp lý, tài chính với nhà thầu tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng.

Xin hỏi, cơ quan cấp phép yêu cầu đơn vị thẩm định kết quả thẩm tra phải là đơn vị có năng lực chuyên môn về xây dựng và độc lập về pháp lý, tài chính với nhà thầu tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng là đúng hay sai? Nếu đúng thì được quy định tại văn bản pháp luật nào?

Nguyễn Việt Hà (nguyenvietha.xd@gmail.com) -

Quy định thẩm định đơn giá mới cho công việc phát sinh ngoài hợp đồng

Cơ quan chúng tôi đang thẩm định quyết toán một số dự án trên địa bàn, một số dự án có phát sinh nội dung công việc ngoài hợp đồng, có đơn giá mới, không vượt tổng mức đầu tư ban đầu được duyệt (công trình chỉ phải điều chỉnh thiết kế dự toán). Vậy tôi xin hỏi là đối với nội dung thẩm định đơn giá mới của các công việc phát sinh trên có phải thực hiện thẩm định qua cơ quan Nhà nước hay không? Chủ đầu tư có được phép tự thẩm định đơn giá mới các nội dung phát sinh ngoài hợp đồng nhưng không vượt tổng mức đầu tư được duyệt không?

Đoàn Vụ (anhvu610@gmail.com) -

Hướng dẫn phân cấp công trình đối với công trình cải tạo sửa chữa nhà làm việc ban Đảng thuộc Tỉnh ủy

Tôi đang tham gia dự án cải tạo sửa chữa nhà làm việc ban Đảng thuộc Tỉnh uỷ. Cho tôi hỏi, đối với công trình cải tạo, sửa chữa này thì công trình thuộc công trình cấp mấy, và căn cứ theo quy định nào?

Nguyễn Bá Huân (Nguyenbahuan.xdtn@gmail.com) -

Hướng dẫn xác định loại công trình đối với “Đường dây cáp treo cấp điện cho khu dân cư có cấp điện áp từ 0,4kV đến 35kV; Đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp ≤ 110kV”.

Theo quy định tại Mục 5 Phần II Phụ lục I Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì công trình đường dây điện và trạm biến áp thuộc công trình công nghiệp. Tại Mục 5 Phần II Phụ lục I Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 điều chỉnh là công trình đường dây truyền tải điện và trạm biến áp.  Tại Mục 33 và Mục 34 Điều 3 Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2026 của Bộ Công thương quy định hệ thống điện truyền tải định nghĩa: “Lưới điện phân phối là phần lưới điện bao gồm các đường dây và trạm điện có cấp điện áp đến 110 kV. Lưới điện truyền tải là phần lưới điện bao gồm các đường dây và trạm điện có cấp điện áp trên 110 kV”.

Tôi xin hỏi đối với các trường hợp cụ thể sau có thuộc công trình công nghiệp không? Nếu không thì phân loại thuộc loại công trình nào?

- Đường dây cáp treo cấp điện cho khu dân cư có cấp điện áp từ 0,4kV đến 35kV;

- Đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp ≤ 110kV.

Vũ Tiến Dũng (vutiendung235@gmail.com) -

Hỗ trợ xây, sửa nhà ở cho thân nhân người có công

Mẹ vợ tôi là vợ của liệt sĩ, mẹ vợ tôi mất năm 2021. Vợ tôi là con một của liệt sĩ và là người thừa kế duy nhất. Hiện nay nhà ở của mẹ vợ tôi hư hỏng, phải sửa chữa. Vợ tôi là người đứng ra sửa chữa, vậy có được hỗ trợ kinh phí sửa nhà theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở không?

Lê Lương Ngọc (ngocnxbqd@gmail.com) -

Thực hiện quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng nhà chung cư

Tôi hiện đang sinh sống tại một chung cư ở quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Dự án hiện nay chưa được Bộ Xây dựng cấp văn bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng nhưng chủ đầu tư đã bàn giao từ tháng 10/2019. Đến nay, chủ đầu tư đã bàn giao 90% tổng số căn hộ. Đề nghị Quý cơ quan giải đáp cho tôi một số nội dung sau:

1. Dự án chưa được nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng nhưng thực tế đã bàn giao cho cư dân sinh sống hơn 12 tháng. Vậy, chung cư đã đủ điều kiện để tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu và thành lập ban quản trị hay chưa?

2. Trường hợp chủ đầu tư không tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu thì cư dân chúng tôi có thể đề nghị UBND phường tổ chức được không?

Nguyễn Nam (nguyen.honam21@gmail.com) -