Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

Tôi xây nhà với diện tích và chiều cao nhỏ hơn giấy phép xây dựng đã cấp thì có cần phải điều chỉnh giấy phép không? Nếu điều chỉnh tôi có phải nộp thuế nữa không?

Trần Thị Mỹ Tuyên (tranthimytuyen0204@gmail.com) -

Thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Khoản 1 Điều 18 Nghị định số10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã ban hành về thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu có nêu việc thẩm tra, thẩm định dự toán gói thầu quy định tại Khoản 2, 3 Điều 17 Nghị định này thực hiện như đối với dự toán xây dựng công trình quy định tại Điều 13 Nghị định này. Nhưng không rõ về thẩm quyền thẩm định dự toán gói thầu đối với dự án, công trình quy định tại Khoản 4 Điều 17 (đối với dự án đã được phê duyệt dự toán xây dựng công trình, chủ đầu tư tự xác định dự toán gói thầu trên cơ sở các khoản mục chi phí thuộc phạm vi của gói thầu trong dự toán xây dựng công trình được duyệt nếu cần thiết).

Vậy xin hỏi đối với dự án đã được phê duyệt dự toán xây dựng công trình thì thẩm quyền thẩm định dự toán gói thầu đối với dự án đã được phê duyệt dự toán xây dựng công trình được quy định như thế nào? Và cơ quan nào được thẩm định dự toán gói thầu đối với dự án đã được phê duyệt dự toán xây dựng công trình?

Đỗ Trung Sơn (trungsonlc@gmail.com) -

Chứng chỉ chất lượng vật tư, thiết bị cung cấp cho công trình xây dựng dân dụng

Công ty tôi là đơn vị phân phối các sản phẩm thiết bị vệ sinh của Viglacera. Hiện tại, Công ty tôi đang cung cấp thiết bị vệ sinh là tiểu nam xả tự động và vòi rửa tay xả tự động, đây là 2 sản phẩm của hãng Viglacera sản xuất.

Công ty tôi cung cấp cho 1 dự án đấu tư xây dựng dân dụng. Đơn vị tư vấn giám sát yêu cầu phải cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng của từng cấu kiện điện tử bên trong các sản phẩm tiểu nam và vòi rửa tay. Khi làm việc với hãng Viglacera thì Hãng trả lời rằng, Hãng chỉ cung cấp chứng nhận chất lượng của sản phẩm đồng bộ là tiểu nam và vòi rửa tay tự động chứ không cung cấp chứng chỉ chất lượng của từng linh kiện bên trong các sản phẩm nêu trên.

Xin hỏi, việc đơn vị tư vấn giám sát yêu cầu phải cung cấp chứng chỉ chất lượng của từng linh kiện trong sản phẩm đã nêu trên có đúng hay không?

Nguyễn Ngọc Khải (khainn83@gmail.com) -

Điều chỉnh phát sinh đối với hợp đồng trọn gói

Tôi đang quản lý công trình sửa chữa trung tâm y tế huyện. Xin cho tôi hỏi, nếu dự toán phát sinh công việc ngoài phạm vi của hợp đồng là 2,1 tỷ đồng nhưng giá trị trúng thầu của hợp đồng là 3,9 tỷ; vậy nếu dự toán phát sinh được phê duyệt với giá bằng 1/2 giá trị hợp đồng như vậy có đúng quy định hay không? Và việc phê duyệt nà đã làm vượt tổng mức đầu tư của dự án vậy tôi có nên phê duyệt lại dự án hay không? Nguồn vốn để thực hiện công việc phát sinh trên tôi lấy từ giá trị chênh lệch từ việc giảm thầu có được hay không?

Nguyễn Hoài Anh (hoaianhkscd@gmail.com) -

Thực hiện mua bảo hiểm rủi ro công trình xây dựng

Hiện tôi là cán bộ quản lý dự án thuộc đơn vị sự nghiệp và là chủ đầu tư các dự án trên địa bàn. Trước đây khi chuẩn bị triển khai thi công thì bên chủ đầu tư thực hiện dự án đó sẽ mua bảo hiểm rủi ro công trình xây dựng. Tuy nhiên, đơn vị thẩm tra, quyết toán hoàn thành dự án yêu cầu sau này các chi phí bảo hiểm rủi ro công trình xây dựng sẽ do nhà thầu thi công thực hiện mua cho dự án đã trúng thầu, không cho chủ đầu tư mua nữa.

Vậy xin hỏi, về chi phí bảo hiểm rủi ro công trình xây dựng này sẽ do chủ đầu tư thực hiện mua cho dự án hay là nhà thầu thi công thi công thực hiện và quy định nào về vấn đề trên?

Tuấn Hoài (tuanhoai291@gmail.com) -

Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

Tôi là chuyên viên Ban quản lý dự án thuộc Bộ GTVT; theo điểm b khoản 5 điều 21 nghị định 15/NĐ-2021 cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề về giám sát thi công xây dựng, định giá xây dựng có hạng phù hợp với nhóm dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận; Theo khoản 1 điều 62 nghị định 15/NĐ-2021 chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng để đảm nhiệm các chức danh hoặc hành nghề độc lập. Vậy với cá nhân tôi làm việc tại Ban quản lý dự án chuyên nghành có cần phải có chứng chỉ hành nghề về giám sát thi công xây dựng khi tham gia dự án không?

Lưu văn khánh (luukhanhda4@gmail.com) -