Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Tổng mức đầu tư xây dựng công trình

Dự án có quyết định đầu tư phê duyệt dự án, tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, vốn chỉ bố trí 180 tỷ đồng. Theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thì tổng mức đầu tư là 200 tỷ đồng, nhưng theo quy định của người quyết định đầu tư dự án đó có tổng mức đầu tư là 180 tỷ đồng. Vậy tổng mức đầu tư của dự án đó phải hiểu như thế nào cho đúng quy định hiện hành?

Trường hợp người quyết định đầu tư lỡ tự quy định tổng mức đầu tư là 180 tỷ đồng để xác định quyền hạn, trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, theo Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công... và các văn bản hướng dẫn hiện hành và các cơ quan tham mưu bên dưới áp dụng quy định đó gây ra tranh chấp về thẩm quyền mất rất nhiều thời gian để xử lý... thì áp dụng quy định nào mới phù hợp với quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước ta? Quy định của người quyết định đầu tư đúng hay quy định của pháp luật về xây dựng đúng? Cơ quan nào có quyền phán quyết việc này (Tòa Kinh tế, Tòa Hành chính, cấp trên của người quyết định đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành hay cơ quan nào khác)?

Nguyễn Văn Yên (yensnn8@gmail.com) -

Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình khi cắt giảm thiết bị dự phòng trong gói thầu thiết bị

Tôi đang công tác tại ban quản lý dự án của doanh nghiệp nhà nước sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách. Hiện chúng tôi đang triển khai thực hiện một dự án đầu tư xây dựng (quản lý chi phí theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP) và gặp phải 1 vấn đề gây tranh cãi, cụ thể như sau:

Trong quá trình đấu thầu gói thầu thiết bị (2 giai đoạn 1 túi hồ sơ) bên mời thầu đề nghị cắt giảm phần thiết bị dự phòng trong gói thầu này và đã được chủ đầu tư, cấp quyết định đầu tư phê duyệt về mặt chủ trương. Hiện đang có 2 luồng quan điểm khác nhau về các bước triển khai nội dung điều chỉnh này:

- Luồng quan điểm thứ nhất cho rằng việc cắt giảm thiết bị dự phòng sẽ làm giảm giá trị thiết bị trong dự toán công trình dẫn đến thay đổi cơ cấu chi phí trong dự toán công trình, theo Mục b, Khoản 1, Điều 11 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP thì đây là trường hợp được điều chỉnh dự toán công trình, và do vậy phải điều chỉnh dự toán công trình sau đó điều chỉnh dự toán gói thầu.

- Luồng quan điểm thứ 2 cho rằng đây thuần túy là giảm khối lượng công việc thực hiện, không phải là trường hợp thay đổi cơ cấu chi phí dự toán, chỉ cần phê duyệt dự toán gói thầu điều chỉnh mà không cần phải phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu.

Những người theo quan điểm 2 này lập luận: Hầu hết giá các gói thầu khi cập nhật giá 28 ngày trước ngày mở thầu đều thay đổi so với giá trong dự toán xây dựng công trình, nếu coi đây là thay đổi cơ cấu thì mỗi lần cập nhật giá gói thầu nếu có thay đổi thì đều phải phê duyệt dự toán công trình, thực tế không đơn vị nào làm như vậy.

Ngô Sỹ Hải (ngosyhai@gmail.com) -

Chi phí lập tổng mặt bằng 1/500

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏ hơn 5 ha (nhỏ hơn 2 ha đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư) thì tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng mà không phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng.

Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ sở phải phù hợp với quy hoạch phân khu xây dựng hoặc giấy phép quy hoạch; bảo đảm việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với không gian kiến trúc khu vực (Khoản 5, Điều 10 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng).

Chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết được xác định trên quy mô diện tích quy hoạch và định mức chi phí tại Bảng số 4 – Phụ lục số 1 của Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019.

Định mức chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị của các đồ án quy hoạch có quy mô nhỏ hơn quy mô được quy định tại Thông tư này được xác định bằng định mức của đồ án có quy mô nhỏ nhất được quy định (Khoản 3, Điều 4 của Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019), không quy định chi phí tổng mặt bằng.

Tôi đang thực hiện lập tổng mặt bằng 1/500 dự án có quy mô diện tích khoảng 16.284,0 m2 (≈ 1,63 ha), chi phí tư vấn có được áp dụng quy mô ≤ 5 ha là 281,45 triệu đồng không hay phải điều chỉnh hệ số?

Vì nếu áp dụng thì chi phí tư vấn quá cao, nếu điều chỉnh hệ số thì phải thực hiện như thế nào để đúng quy định?

Ngô Quan Tùng (ngoquantunglx@gmail.com) -

Công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Căn cứ Mục 1, Điều 4 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định lập sơ bộ tổng mức đầu tư trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, xin hỏi, đối với các công trình chỉ lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi), lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật có phải lập sơ bộ tổng mức đầu tư hay không? Trường hợp không lập sơ bộ tổng mức đầu tư thì xin được hướng dẫn việc chỉ định thầu trong hạn mức đối với các công tác như lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật, khoan khảo sát địa chất, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế vì để thực hiện công tác chỉ định thầu này phải có kế hoạch lựa chọn nhà thầu, có dự toán được duyệt.

Bùi Quang Huy (buiquanghuy0512@yahoo.com) -

Lập định mức kinh tế kỹ thuật quản lý, vận hành tòa nhà

Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp (tự đảm bảo một phần chi thường xuyên). Đơn vị tôi được UBND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý, vận hành tòa nhà trung tâm hành chính của tỉnh (bao gồm bảo trì bảo dưỡng, vệ sinh, lễ tân, bảo vệ....). Hiện nay, UBND tỉnh giao đơn vị lập định mức kinh tế kỹ thuật quản lý, vận hành tòa nhà (bao gồm bảo trì bảo dưỡng, vệ sinh, lễ tân, bảo vệ...., những định mức này chưa có và chưa được công bố), trình UBND tỉnh thẩm định và phê duyệt. Tuy nhiên, đơn vị tôi không có nhân sự có năng lực và kinh nghiệm để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật nêu trên. Đơn vị tôi kiến nghị UBND tỉnh cho phép thuê đơn vị tư vấn để thực hiện việc xây dựng định mức trên, nguồn kinh phí thuê: Ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, khi trình Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh thực hiện thuê tư vấn lập định mức, thì Sở Tài chính đang lúng túng vì chưa có cơ sở cho phép thuê tư vấn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật. Vậy xin hỏi: đơn vị tôi có được thuê đơn vị tư vấn lập định mức kinh tế kỹ thuật và lấy nguồn vốn ngân sách nhà nước để thanh toán chi phí thuê tư vấn không? 

Vũ Toàn (ngoctoan.tht@gmail.com) -

Chi phí quản lý dự án và chi phí giám sát thi công

Năm 2020 đơn vị tôi triển khai thực hiện 01 dự án tại xã khu vực III của tỉnh (theo quyết định của Chính phủ). Dự án được Sở quản lý xây dựng chuyên ngành thẩm định và được UBND tỉnh phê duyệt, trong có chi phí quản lý dự án điều chỉnh với hệ số k=1,35 (áp dụng điểm 3 điều 5 thông tư số 16/2019/TT-BXD - dự án tại xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn - xã khu vực III); Chi phí giám sát điều chỉnh hệ số k=1,2 (áp dụng điểm điểm 5, phần VII, phụ lục số 02 thông tư số 16/2019/TT-BXD). Nay dự án đã hoàn thành đơn vị tôi trình Sở Tài chính thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Trong quá trình thẩm tra Sở tài chính có yêu cầu đơn vị phải xác minh dự án nêu trên có đi qua địa bàn các Bản đặc biệt khó khăn không. Vậy tôi xin được hỏi quý Bộ đối với dự án trên được triển khai tại xã khu vực III - là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn rồi thì có phải xác định dự án tại Bản đặc biệt khó khăn không để được hưởng các hệ số điều chỉnh đối với chi phí QLDA và chi phí giám sát

Trần Văn Quân (quantv1977@gmail.com) -