Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Hướng dẫn thực hiện khối lượng phát sinh trong các gói thầu thi công xây dựng

Công ty chúng tôi có tham gia đấu thầu và trúng thầu một gói thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Quá trình thực hiện gói thầu chúng gặp tình huống sau về việc thương lượng giá công việc phát sinh ngoài gói thầu:

Tình huống 1: Công tác đắp đất

Công tác này có trong mời thầu và khối lượng thực hiện nhỏ nên quá trình dự thầu Công ty chúng tôi giảm giá thấp. Sau khi trúng thầu thì khi nhận mặt bằng thực tế thì mặt bằng san lấp không đúng bản vẽ (thực tế thiếu hơn 1.000m3 đất).

Vấn đề này, một là chủ đầu tư thực hiện san lấp riêng sau đó bàn giao mặt bằng, hai là giao luôn cho Công ty chúng tôi thực hiện san lấp. Khi Công ty chúng tôi được giao luôn thực hiện san lấp thì đơn giá san lấp này phải tính theo đơn giá quy định của Bộ Xây dựng mới bảo đảm quyền lợi của Công ty chúng tôi, vì nguyên nhân gây ra việc thiếu đất là hoàn toàn không do Công ty chúng tôi, đồng thời Công ty chúng tôi không thể làm một công việc ngoài dự kiến theo giá rất thấp.

Bên cạnh đó nếu chủ đầu tư tự thực hiện thì giá trị thực hiện công việc trên đều theo các quy định bóc tách đơn giá dự toán theo hiện hành.

Kính mong vấn đề này các cơ quan liên quan sớm trả lời để Công ty chúng tôi có thể thực hiện tốt dự án.

Tình huống 2. Công tác phát sinh hoàn toàn mới so với hồ sơ mời thầu.

Để có thể trúng thầu công trình này Công ty chúng tôi đã tham dự với giá gói thầu giảm 20% so với giá dự toán được phê duyệt. Vậy khi phát sinh công tác hoàn toàn mới thì giá nhận thầu đối với các công tác này của Công ty chúng tôi phải được tính theo đơn giá quy định của Bộ Xây dựng mới bảo đảm lợi quyền lợi của Công ty chúng tôi, vì nguyên nhân gây ra việc trên hoàn toàn không do Công ty chúng tôi, đồng thời Công ty chúng tôi không thể làm một công việc ngoài dự kiến theo giá rất thấp. Bên cạnh đó nếu Chủ đầu tư tự thực hiện thì giá trị thực hiện công việc trên đều theo các quy định bóc tách đơn giá dự toán theo hiện hành.

Kính mong vấn đề này các cơ quan liên quan sớm trả lời để Công ty chúng tôi có thể thực hiện tốt dự án.

Tình huống 3. Hạng mục công trình điều chỉnh bổ sung thêm mới so với hồ sơ mời thầu.

Để có thể trúng thầu công trình này Công ty chúng tôi đã tham dự với giá gói thầu giảm 20% so với giá dự toán được phê duyệt. Vậy khi phát sinh hạng mục công trình điều chỉnh bổ sung thêm mới thì giá nhận thầu đối với các hạng mục này của Công ty chúng tôi phải được tính theo đơn giá quy định của Bộ Xây dựng mới bảo đảm lợi quyền lợi của Công ty chúng tôi, vì nguyên nhân gây ra việc trên hoàn toàn không do Công ty chúng tôi, đồng thời Công ty chúng tôi không thể làm một công việc ngoài dự kiến theo giá rất thấp. Bên cạnh đó nếu chủ đầu tư tự thực hiện thì giá trị thực hiện công việc trên đều theo các quy định bóc tách đơn giá dự toán theo hiện hành.

Công ty cổ phần Kỹ thuật Nhân Thịnh (nhanthinh.jsc@gmail.com) -

Xác định cấp công trình đối với dự án cải tạo và mở rộng nhà xưởng sản xuất thực phẩm cá thịt, với công suất 40.000 tấn sản phẩm/năm (công trình)

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016, số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 về sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, trong quá trình triển khai thực hiện có một số vướng mắc xin được giải đáp, cụ thể:

1. Hiện nay tôi đang thực hiện 02 công trình phục vụ du lịch gồm:

 a) Cầu đi bộ bằng kính

 - Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu: Chiều dài nhịp chính L=290,0m, khổ cầu B=0,35m+2,4m (chiều rộng mặt kính)+0,35m=3,10m; tổng chiều dài của sàn cầu kính là 282,24m; cao độ mặt cầu 642,0m, độ vồng trước 75cm; cáp chủ có 2 bó cáp, mỗi bó bao gồm 7 tao ϕ50; thanh treo sử dụng thép tròn ϕ30; hệ mặt cầu gồm kính cường lực 3 lớp và các khung cấu tạo bởi các dầm dọc, dầm ngang dài 3,36m; cáp chống gió gồm 02 đường cáp chính ϕ50, 02 đường cáp văng ϕ16; cáp chống lật mặt cầu gồm 02 cáp đường kính ϕ50; kết cấu phần dưới gồm trụ tháp bằng bê tông cốt thép (BTCT) 40Mpa, tổng chiều cao H=30,89m, bệ trụ tháp bằng BTCT 30Mpa; mố neo, neo chống gió BTCT 30Mpa.

- Chiều cao mặt cầu kính so với điểm thấp nhất lòng suối là 146,5m

b) Đường đi bộ bằng kính trên vách núi

- Quy mô xây dựng: Là tuyến đường bằng kính có bề rộng từ 1,5-2,0m dài 350m uốn lượn theo hình dạng vách núi đá; đường đi bộ bằng kính cường lực 3 lớp, được đỡ bởi các dầm consle khoan cấy tạo liên kết ngàm tại vách núi đá và hệ dầm BTCT cột BTCT chống đỡ (tại các vị trí consle lớn) trên các mỏm đá kết hợp cùng hệ xà gồ thép hộp làm kết cấu đỡ; bên ngoài là hệ thống lan can kính an toàn.

- Chiều cao mặt kính so với điểm thấp nhất lòng suối là 146,5m (Hình ảnh tổng quan về quy mô xây dựng công trình)

2. Khó khăn cần giải đáp Hiện nay 02 công trình này đã được thiết kế xong, đang đến giai đoạn trình duyệt thiết kế cơ sở nhưng chưa phân định được cơ quan nào được phân cấp thẩm định vì cấp công trình đối với 02 công trình này chưa được rõ ràng theo các Thông tư của Bộ Xây dựng số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016, số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019.

Do đó cá nhân xin được hỏi là đối với quy mô 02 công trình như trên thì được phân cấp là công trình cấp mấy và thuộc cơ quan quản lý nhà nước nào thẩm định?.

Lò Cầm Hồng (locamhong@gmail.com) -

Phân cấp kiểm tra công tác nghiệm thu công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống

Theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP: “Riêng đối với công trình đường dây, trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống, công trình cấp IV sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách, chủ đầu tư tự tổ chức nghiệm thu theo quy định của Nghị định này. Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo về kết quả nghiệm thu nêu trên cho cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp tại Điểm c Khoản 2 Điều này để tổng hợp, theo dõi”.

Cho tôi hỏi quy định này được hiểu như thế nào:

1. Chủ đầu tư tự tổ chức nghiệm thu đối với: Tất cả công trình đường dây, trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống. Công trình cấp IV sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách?

2. Chủ đầu tư tự tổ chức nghiệm thu đối với các công trình sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách bao gồm: Công trình đường dây, trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống; công trình cấp IV?

Trần Xuân Tài (trantaidtbtt@gmail.com) -

Phân chia gói thầu dịch vụ công ích đô thị

Các dịch vụ công ích đô thị như: Quét nhặt, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; Chăm sóc hoa cây xanh công viên - đường phố; Duy tu bảo dưỡng đường bộ; Quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng gộp thành 01 (một) gói thầu để đấu thầu có phù hợp không?

Phạm Tuấn Sơn (pham.tuanson@yahoo.com) -

Hướng dẫn áp dụng theo nghị định nào?

Theo khoản 9 điều 1 nghị định 100/2018/NĐ-CP quy định về phạm vi hoạt động của tư vấn giám sát. Theo đó, các giám sát viên được phép giám sát các công trình cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề. Như vậy, người có chứng chỉ hành nghề hạng II, Hạng III vẫn có quyền làm giám sát viên công trình cấp I. Tuy nhiên, theo nghị định 06/2021/NĐ-CP, tại khoản 4 điều 19 lại quy định: "Người thực hiện việc giám sát thi công xây dựng của tổ chức nêu trên phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và CẤP CÔNG TRÌNH". Có nghĩa người có CCHN cấp II và III không được giám sát công trình cấp I. Vậy đề nghị Bộ Xây dựng cho chúng tôi biết cần tuân theo nghị định nào?

Trần Phi Anh (vieclang@yahoo.com) -

Điều chỉnh thiết kế thi công và dự toán

Đơn vị tôi được giao làm chủ đầu tư dự án trường Tiểu học:

+ Quyết định phê duyệt dự án ngày 03/4/2018.

+ Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng ngày 16/7/2019

+ Công trình khởi công: tháng 10/2019 thời gian thi công 16 tháng Trong quá trình thi công có bổ sung khối lượng phát sinh (không ảnh hưởng đến kết cấu công trình), giá trị dự toán điều chỉnh phát sinh vượt chi phí dự phòng (tổng giá trị dự toán điều chỉnh lớn hơn tổng giá trị dự toán được phê duyệt theo QĐ phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng ngày 16/7/2019. Nhưng không vượt Tổng mức đầu tư theo QĐ phê duyệt dự án ngày 03/4/2018). Xin hỏi:

1.Tôi cần phải lập Điều chỉnh Dự án, sau đó điều chỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng hay chỉ cần làm thủ tục điều chỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng?

2. Việc điều chỉnh theo NĐ 32/2015 hay NĐ 68/2019?

Cao Lê Quốc Huy (caoleuochuy@gmail.com) -