Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia tổ chức và số hóa thông tin về nhà và công trình dân dụng, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình (BIM) – Quản lý thông tin sử dụng mô hình hóa thông tin công trình – Phần 1: Khái niệm và nguyên tắc

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 24/10/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 24/12/2023

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Tiêu chuẩn trước khi thẩm định và ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia tổ chức và số hóa thông tin về nhà và công trình dân dụng, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình (BIM) – Quản lý thông tin sử dụng mô hình hóa thông tin công trình – Phần 1: Khái niệm và nguyên tắc

Văn bản góp ý của Quý cơ quan đề nghị gửi về Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CRCP – Số 243 Đê La Thành, P.Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội (kèm theo bản điện tử tới địa chi email: vanthu@vncc.vn) trước ngày 24/12/2023 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn.

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm:

Du thao tieu chuan BIM TCVN Phan 1