Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/08/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/10/2023

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng (lần 2)

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư Thiennd80@gmail.com hoặc gửi bằng văn bản về Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 15/10/2023.

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm: