Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 01/08/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 01/10/2023

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn hoặc gửi bằng văn bản về Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 01/10/2023.

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm:

Vụ Tổ chức cán bộ