Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Chỉ dẫn kỹ thuật tạm thời: “Sử dụng thạch cao PG làm lớp móng cho đường giao thông và làm vật liệu san lấp cho công trình xây dựng”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 07/07/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/08/2023

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Chỉ dẫn kỹ thuật tạm thời trước khi thẩm định và ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Chỉ dẫn kỹ thuật tạm thời: “Sử dụng thạch cao PG làm lớp móng cho đường giao thông và làm vật liệu san lấp cho công trình xây dựng”.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội (kèm theo bản điện tử tới địa chi email: namvlxd@gmail.com; Chamtt87@gmail.com) trước ngày 15/08/2023 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

Chi dan ky thuat tam thoi_su dung thach cao PG

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường