Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 29/05/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/06/2023

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Nghị định trước khi thẩm định và ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Cục Quản lý hoạt động xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội (kèm theo bản điện tử tới địa chỉ email: ndcsdl.hdxd@gmail.com), trước ngày 20/6/2023 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Nghị định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng

Cục Quản lý hoạt động xây dựng