Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 07/04/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 27/04/2023

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư phamthithuha@moc.gov.vn; hoặc gửi bằng văn bản về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 27/04/2023.


Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản