Thông tin văn bản số: 143/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 143/QĐ-BXD
Ngày ban hành 08/03/2023
Ngày hiệu lực 08/03/2023
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Thanh Nghị  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Khác,Phát triển đô thị
Trích yếu
Quyết định số 143/QĐ-BXD ngày 08/03/2023 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
06/03/2023
03/03/2023
03/03/2023
03/03/2023
03/03/2023
28/02/2023
27/02/2023