Thông tin văn bản số: 1052/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 1052/QĐ-BXD
Ngày ban hành 15/11/2022
Ngày hiệu lực 15/11/2022
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Thanh Nghị  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường
Trích yếu
Quyết định số 1052/QĐ-BXD ngày 15/11/2022 của Bộ Xây dựng về việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 và Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
08/11/2022
02/11/2022
28/10/2022
28/10/2022
26/10/2022
25/10/2022
25/10/2022