Thông tin văn bản số: 858/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 858/QĐ-BXD
Ngày ban hành 30/09/2022
Ngày hiệu lực 30/09/2022
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Chất lượng công trình XD
Trích yếu
Quyết định số 858/QĐ-BXD ngày 30/09/2022 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai của Bộ Xây dựng đến năm 2025
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
29/09/2022
27/09/2022
05/09/2022
26/08/2022
11/08/2022
26/07/2022
20/07/2022