Thông tin văn bản số: 116/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 116/QĐ-BXD
Ngày ban hành 21/03/2022
Ngày hiệu lực 21/03/2022
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác,Thanh tra xây dựng
Trích yếu
Quyết định số 116/QĐ-BXD ngày 21/03/2022 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2022 của Bộ Xây dựng.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
11/03/2022
10/03/2022
09/03/2022
04/03/2022
28/02/2022
28/02/2022
25/02/2022